Miljø og sikkerhet

Den Internasjonale EE-Avfallsdagen 2023

Årets EE-avfallsdag ønsker å kaste lys over all “usynlig” elektronisk avfall. Ifølge UN vil vi i år produsere 8 kg elektronisk avfall per person. Noe som utgjør hele 61,3 millioner tonn på ett eneste år. Det er faktisk mer enn vekten til den kinesiske mur, satt i perspektiv. Det som er urovekkende med denne typen avfall er at det kun er 17,4% av det som blir registrert som riktig behandlet.
De resterende 50,6 millioner tonnene blir enten deportert, brent eller ulovlig solgt og da behandlet på en uriktig måte. Eller bare hamstret i husholdningene.

.


Hva legger vi i begrepet usynlig EE-avfall?

Under her havner ting som går ubemerket hen på grunn av dets natur eller utseende, noe som fører til at forbrukeren overser dets resirkulerbare potensial. Dagens livsstil er mer og mer teknologiorientert, og mange av husholdningens produkter har elektronikk i seg Dette kan være barneleker, el-sigaretter, røykvarslere, fjernkontroller, el-sykler eller rett og slett kabler og lignende.
Alle disse tingene burde resirkuleres på riktig måte når de ikke lenger kan brukes eller repareres. Ofte kan slikt avfall havne rett i søpla hjemme, eller bare bli liggende i en skuff og samle støv, noe som er veldig uheldig.
Hvorfor er EE-avfall et problem?

Ifølge en studie gjennomført i 2022 av UNITAR og WEEE Forum medlemmer i 6 land (UK, Italia, Portugal, Romania, Slovenia og Nederland), så er det 13 av de 74 gjennomsnittlige el-produktene i en husholdning som blir hamstret eller samlet i en skuff, eller lignende. 9 av de er ubrukte, men fungerer, og 4 er ødelagte.
Småelektriske blir ofte ikke sett på som elektroniske produkter, som for eksempel hodetelefoner, fjernkontroller, USB-pinner osv. som ligger på toppen over typiske produkter som bare blir samlet på i en skuff, eller kastet rett i søpla. Dette gjøre at de verdifulle ressursene de inneholder blir liggende og ikke går tilbake inn i produksjonssyklusen igjen, og dermed går disse ressursene tapt.

Elektroniske produkter inneholder mange forskjellige materialer som kan brukes om igjen, blant annet edle metaller som gull, sølv og kobber. Disse ressursene går altså tapt, og istedenfor å kunne gjenbruke disse må det lages nye. Dette bidrar til utarming av begrensede resurser og forsterker miljøskader. Det elektriske som ikke blir sortert som el-avfall havner ofte på søppelfyllinger, eller forbrenningsanlegg. El-produkter inneholder ulike farlige stoffer som bly, kvikksølv oss., som kan lekke ut i jord og vannkilder, forurense økosystemet og utgjøre en stor risiko for menneskers helse.

.

Hva kan vi gjøre?

For det første må vi blir flinkere til å sortere elektronisk avfall på riktig måte. Lever inn utstyret til gjenvinningsstasjon eller forhandlere som tar imot slikt.
Vi burde også tenke oss om en ekstra gang før vi går til anskaffelse av nye produkter. Er det strengt tatt nødvendig? Kan man vurdere å kjøpe brukt framfor nytt?
Det har også dukket opp mange utleiesider de siste årene, så dersom det er produkter som sjeldent blir brukt kan man kanskje vurdere å leie framfor å eie?
Velger man derimot å kjøpe nytt er det greit å kjøpe kvalitet, slik at produktet holder lenge. Her spiller også vedlikehold, riktig bruk og oppbevaring en stor rolle for levetiden..

KILDER:

WEEE-About, WEEE-2022

Related posts