SIRKULÆR ØKONOMI

Forskning viser at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det er tilsvarende utslippet fra flyindustrien i hele verden. Vi har hatt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning en god stund. Vi vet også at mye av det råstoffet som går med til produksjon av IT-produkter allerede er en knapphetsressurs.

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. I følge United Nations University slippes det ut 700 kg CO2 for å produsere en datamaskin. Det er viktig å påpeke at det også er store miljøbesparelser på andre områder som vann, kjemikalier, fossilt brensel og forbruk av strøm. Mange kaster eller resirkulerer IT-utstyret sitt alt for tidlig. Mye av dette utstyret kunne fått et nytt liv.

Den største miljøgevinsten oppstår først når man velger å anskaffe en brukt maskin fremfor en ny, men også når du som partner velger å sende inn ditt utfasede IT-utstyr, slik at det kan gjenbrukes eller gjenvinnes på riktig måte. Det er 20 ganger bedre for miljøet å gjenbruke en datamaskin, enn å gjenvinne den. Likevel er det dessverre slik at ikke alle datamaskiner lar seg gjenbruke. Noen er alt for gamle, og noen har for store skader. Fra vårt teknologi- og servicesenter i Skien gjør vi en detaljert sortering for å forsikre oss om at så høy andel som mulig blir gjenbrukt. Utstyret som går til gjenvinning gir nye produkter ved gjenbruk av råstoffer. Vi bruker faktisk kun 20% av energien på å hente ut råstoffene av gjenvinning kontra å hente det ut av naturen.

Ut fra forskningsmateriell vi har tilgang til har vi utarbeidet en miljøkalkulator som viser hvor mye som faktisk spares ved å gjenbruke én datamaskin.

MILJØ RAPPORTEN 2017

“Research shows that the IT industry still accounts for approx. 2% of all CO2 emissions on earth. It is equivalent to the emissions from the airline industry globally.”

“United Nations University points out that a computer that is used on the professional market should have a lifespan of 8 years.

“In 2017, CHG-MERIDIAN Skien AS saved the environment from 14 339 tonnes of CO2 emissions and 30,4 million liters of water by allowing others to reuse equipment instead of buying new.

“Refurbishing is 20 times more environmentally friendly than recycling.

LES HELE RAPPORTEN

Opt out from offer and news E-mails

Prøv Miljøkalkulatoren