Bærekraftig IT

Ta miljøansvar gjennom sirkulær økonomi

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. For hver datamaskin som gjenbrukes kan vi redusere utslippene av karbondioksid, spare råvarer og stimulere til en sirkulær økonomi der produktene brukes mer effektivt.

Sirkulær økonomi – en fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter

Forskning viser at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det er tilsvarende utslippet fra flyindustrien i hele verden. Vi har hatt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning en god stund. Vi vet også at mye av det råstoffet som går med til produksjon av IT-produkter allerede er en knapphetsressurs.

Hva er sirkulær IT?

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. I følge United Nations University slippes det ut 700 kg CO2 for å produsere en datamaskin. Det er viktig å påpeke at det også er store miljøbesparelser på andre områder som vann, kjemikalier, fossilt brensel og forbruk av strøm. Mange kaster eller resirkulerer IT-utstyret sitt alt for tidlig. Mye av dette utstyret kunne fått et nytt liv.

Gjenbruk gir en tydelig miljøgevinst

Den største miljøgevinsten oppstår først når man velger å anskaffe en brukt maskin fremfor en ny, men også når du som partner velger å sende inn ditt utfasede IT-utstyr, slik at det kan gjenbrukes eller gjenvinnes på riktig måte. Det er 20 ganger bedre for miljøet å gjenbruke en datamaskin, enn å gjenvinne den. Likevel er det dessverre slik at ikke alle datamaskiner lar seg gjenbruke. Noen er alt for gamle, og noen har for store skader. Fra vårt teknologisenter i Skien gjør vi en detaljert sortering for å forsikre oss om at så høy andel som mulig blir gjenbrukt. Utstyret som går til gjenvinning gir nye produkter ved gjenbruk av råstoffer. Vi bruker faktisk kun 20% av energien på å hente ut råstoffene av gjenvinning kontra å hente det ut av naturen.

sirkulær økonomi

MILJØRAPPORT

Hva betyr det at utfaset IT-utstyr blir gjenvunnet og resirkulert på en riktig måte?

Hvert år gjør vi en utregning på hvor mye vi har spart miljøet ved å se på antall enheter som har:

  • gått gjennom vår produksjon
  • fått nytt liv gjennom gjenbruk
  • gått til gjenvinning


Hvilken betydning har dette for miljøet, hvordan kan vi forbedre oss og hvordan ser fremtiden ut? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss.

I 2018 reduserte vi miljøet for utslipp av 8 486 tonn av klimagassen CO2. Dette betyr også en klimanøytralitet for 4 590 bilers årlige utslipp av CO2. Det er 1 523 ganger rundt jorda!

Lær mer om vårt miljøarbeid

chg-meridian miljøpolicy

CHG-MERIDIAN Skien AS har vært sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 siden 2013

  • Vi skal sikre god og lønnsom drift gjennom satsing på miljømessige prinsipper, som utvikles i samsvar med markedet, samfunnet og miljømessige forventninger og krav.
  • Vi skal til enhver til overholde myndighetens miljøkrav til drift av selskapet i de landene selskapet opererer. 
  • Vi skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele virksomheten.
  • Vi skal bidra til å styrke våre kunders kunnskap og miljøarbeid.

Vår miljøvisjon er:
«Alltid bedre miljøarbeid gjennom kontinuerlig forbedring og forebygging».