Bærekraftig IT

Ta miljøansvar gjennom sirkulær økonomi

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. For hver datamaskin som gjenbrukes kan vi redusere utslippene av karbondioksid, spare råvarer og stimulere til en sirkulær økonomi der produktene brukes mer effektivt.

Sirkulær økonomi – en fremtidsrettet IT-løsning for bedrifter

Forskning viser at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det er tilsvarende utslippet fra flyindustrien i hele verden. Vi har hatt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning en god stund. Vi vet også at mye av det råstoffet som går med til produksjon av IT-produkter allerede er en knapphetsressurs.

Hva er sirkulær IT?

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Dette motsvarer den lineære tanken om bruk- og kast-samfunnet. I følge United Nations University slippes det ut 700 kg CO2 for å produsere en datamaskin. Det er viktig å påpeke at det også er store miljøbesparelser på andre områder som vann, kjemikalier, fossilt brensel og forbruk av strøm. Mange kaster eller resirkulerer IT-utstyret sitt alt for tidlig. Mye av dette utstyret kunne fått et nytt liv.

Gjenbruk gir en tydelig miljøgevinst

Den største miljøgevinsten oppstår først når man velger å anskaffe en brukt maskin fremfor en ny, men også når du som partner velger å sende inn ditt utfasede IT-utstyr, slik at det kan gjenbrukes eller gjenvinnes på riktig måte. Det er 20 ganger bedre for miljøet å gjenbruke en datamaskin, enn å gjenvinne den. Likevel er det dessverre slik at ikke alle datamaskiner lar seg gjenbruke. Noen er alt for gamle, og noen har for store skader. Fra vårt teknologisenter i Skien gjør vi en detaljert sortering for å forsikre oss om at så høy andel som mulig blir gjenbrukt. Utstyret som går til gjenvinning gir nye produkter ved gjenbruk av råstoffer. Vi bruker faktisk kun 20% av energien på å hente ut råstoffene av gjenvinning kontra å hente det ut av naturen.

sirkulær økonomi

MILJØRAPPORT

Hva betyr det at utfaset IT-utstyr blir gjenvunnet og resirkulert på en riktig måte?

Hvert år gjør vi en utregning på hvor mye vi har spart miljøet ved å se på antall enheter som har:

  • gått gjennom vår produksjon
  • fått nytt liv gjennom gjenbruk
  • gått til gjenvinning


Hvilken betydning har dette for miljøet, hvordan kan vi forbedre oss og hvordan ser fremtiden ut? Dette er noen av spørsmålene vi tar for oss.

I 2018 reduserte vi miljøet for utslipp av 8 486 tonn av klimagassen CO2. Dette betyr også en klimanøytralitet for 4 590 bilers årlige utslipp av CO2. Det er 1 523 ganger rundt jorda!

Lær mer om vårt miljøarbeid

Prøv Miljøkalkulatoren

Test hvor mye du kan spare

Ut fra forskningsmateriell vi har tilgang til har vi utarbeidet en miljøkalkulator som viser hvor mye som faktisk spares ved gjenbruk.

chg-meridian miljøpolicy

CHG-MERIDIAN Skien AS har vært sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 siden 2013

  • Vi skal sikre god og lønnsom drift gjennom satsing på miljømessige prinsipper, som utvikles i samsvar med markedet, samfunnet og miljømessige forventninger og krav.
  • Vi skal til enhver til overholde myndighetens miljøkrav til drift av selskapet i de landene selskapet opererer. 
  • Vi skal sikre høy miljøbevissthet og kompetanse i hele virksomheten.
  • Vi skal bidra til å styrke våre kunders kunnskap og miljøarbeid.

Vår miljøvisjon er:
«Alltid bedre miljøarbeid gjennom kontinuerlig forbedring og forebygging».