Erasure

Sikker datasletting

CHG MERIDIAN benytter seg av Blancco Secure Data Erasure software fra produsenten Blancco. Dette er verdens største aktør på programvare for sikker destruksjon av data på lagringsmedium. Blancco er sertifisert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet – (NSM) og NIST-800-88. (National Institute of Standards and Technology) som er de vanligste organisasjonene man refererer til i forbindelse med sertifiseringer. I tillegg anerkjennes Blancco Erasure Software av følgende organisasjoner:

  • NATO – The North Atlantic Treaty Organization
  • DoD – Forsvarsdepartementet i USA
  • NSTL – National Security Testing Lab
  • TÜV – Rheinland
  • CESG – Communications Electronic Security Group
  • INFOSEC – The Defense INFOSEC Product Co-Operation Group of the UK
  • AIVD – Netherlands National Communication Security Agency
  • AWB – The Polish Internal Security Agency
  • RITEA – Blancco er sertifisert av Japan’s Refurbished information Technology Equipment Association

 

Hvis kunden ønsker det, slettes alt utstyr med Blancco Datacleaner. CHG-MERIDIAN Skien AS har en løsning som gjør at hver enkelt sletting lagres i et slettebevis knyttet mot maskin, serienummer på maskin og serienummer på hardisk. Slettebevisene oversendes til kunden etter sletting. Denne metodikken fungerer også på nettbrett og smarttelefoner. Defekte harddisker degausses (utsettes for et sterkt magnetisk felt) hvis kunden ønsker det. Her lages også slettebevis, men det må gjøres manuelt. Lagringsmedium som av forskjellige årsaker ikke kan slettes med Blancco eller Degauss blir granulert «in house».

CHG-MERIDIAN benytter seg av shredder fra leverandøren MAXXeGUARD Data Safety BV

Alle firmamerker som kan identifisere tidligere eier fjernes fra utstyret.