CHG-MERIDIAN Teknologisenter i Skien

TECHNOLOGY2USE®

Med mer enn 20 års erfaring fra vårt teknologisenter i Skien og over 600.000 enheter globalt som behandles årlig, er vi din ideelle partner for effektiv, økonomisk, sikker og bærekraftig håndtering av IT-utstyr.

Om oss - CHG-MERIDIAN Skien AS

CHG-MERIDIAN Skien AS er det Nordiske teknologisenter for End-of-Lease og avhending. Vi mottar brukt it-utstyr når det skiftes ut gjennom egne leasingavtaler, men mye av utstyret kommer også fra avtaler vi har med eksterne organisasjoner og firmaer som trenger en seriøs partner for avhending.

I mer enn 20 år har vi hatt fokus på sikker og miljøriktig avhending, og videresalg av brukt utstyr til annenhåndsmarkedet fra våre teknologisentre i Norge og Tyskland. Alle enhetene gjennomgår visuell og teknisk oppgradering i tråd med prinsippene for grønn IT og sirkulær økonomi. Vi er stolte av å si at vi har en gjenbruksgrad på 96% av alt utstyr som går gjennom vår produksjon. Utstyr som ikke kan gjenbrukes, sorteres og resirkuleres gjennom våre sertifiserte resirkuleringspartnere slik at ressursene blir ivaretatt.

Idé og visjon

— Å formidle og foredle brukt datautstyr på en bærekraftig måte

Å kaste nyere brukt datautstyr er ofte like gjennomtenkt som å skrote en nyere bruktbil. Det ligger fortsatt store verdier i utstyret. Både selgeren, markedet og miljøet er tjent med at utstyret tas i bruk av andre. Dette var forretningsideen da vi etablerte oss i 2003.

Vår visjon er at CHG-MERIDIAN sammen med våre kunder og partnere skal bidra til å redusere klimagasser vesentlig ved å redusere behovet for å produsere nye enheter i de tilfellene kundene ikke trenger en helt ny enhet.

HVA VI GJØR

Helt siden vi etablerte oss har vi levert tjenester  og løsninger rundt kjøp og salg av brukt IT-utstyr.

  • Vi gir våre kunder tilgang til utstyr som fremdeles har lang levetid og som gir en god innvirkning både økonomisk og miljømessig.
  • Likeledes opplever selgerne – altså de tidligere eierne av datautstyret – at de ikke bare får salgsinntekter, men at også sikkerheten og miljøet ivaretas på førsteklasses måte.

Sertifiseringer

CHG-MERIDIAN Skien AS er Microsoft Registered Refurbisher og ISO sertifisert for kvalitet og miljø.

Fra vårt teknologisenter i Norge og Tyskland håndterte vi i 2018 over 600.000 enheter, fordelt på blant annet PCèr, skjermer, servere, printere, mobiler, nettbrett og løse lagringsmedier. Det gjør oss til en betydelig aktør med et samfunnsansvar for å sette nye standarder i forhold til hva miljøfokus bør være og inneholde fremover.

En del av CHG-MERIDIAN Group

CHG-MERIDIAN ble grunnlagt i 1979 og har ca. 1000 ansatte i 25 land med hovedkvarter i Tyskland. Fra å starte som et enkeltmannsforetak er det i dag en av verdens ledende uavhengige leverandør av Teknologi management systemer og finansieringsløsninger innen kjerneområdene: IT, industriell teknologi og helsesektoren.

CHG-MERIDIAN sitt fokus er effektiv forvaltning, kontroll på enhetene og tilpassede løsninger som møter kunders behov og virksomhet. Dette er viktig for fortsatt framgang i en stadig mer digitalisert verden.

Kontakt oss

Magne-BW

Magne Hågan

Sales Manager
Forhandlere, Sluttkunder og Brokersalg

Jack Wroldsen

Jack Wroldsen

Sales Consultant
Forhandlere og Sluttkunder

Kenneth

Kenneth Bahl

Sales Consultant
Brokersalg

Gisle-BW

Gisle Andersen

General Manager
Innkjøp og avtaler