Avhending av IT utstyr

RETUR AV BRUKT IT-UTSTYR

Har dere IT-Utstyr liggende som dere ikke vet hvordan dere skal håndtere på en økonomisk, sikker, miljøvennlig og enkel måte? Realiser verdien av ditt utstyr og selg det til oss.

Vi tar ansvar for ditt utrangerte IT-utstyr

Mange bedrifter sitter på gammelt IT-utstyr som de verken får kvittet seg med eller realisert verdien av. Vi sørger for at brukbart utstyr får et nytt liv. Foreldet utstyr blir destruert og gjenvunnet på en miljøriktig og sikker måte. Når IT-utstyret skal ut i bruktmarkedet er det en rekke hensyn å ta til som logistikk, sikkerhet, garanti og miljø. Dette er vi spesialister på. Om din bedrift ønsker å selge brukt IT-utstyr, ønsker vi at du tar kontakt med oss og beskriver utstyret. Ut fra denne informasjonen gir vi et tilbud og du kan realisere verdien før det er for sent.

Fra vårt teknologisenter i Skien kan vi blant annet tilby:

Selg brukt IT-utstyr til oss – sikkert, enkelt og bærekraftig

Logistikk

Enkel og sikker logistikkløsning

Økonomi

Bruk bedriftens utrangerte IT-utstyr til å finansiere nytt.

Sikkerhet

Med sikker datasletting og strenge rutiner kan du være 100% trygg.

Miljø

Riktig håndtering gjennom gjenbruk og gjenvinning.

Hvordan fungerer det?

Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ut fra erfaring har utstyret ofte økonomisk verdi som gjør opp for og reduserer kostnadene rundt avhending og du som kunde sitter igjen med penger. Du kan enten velge mellom en av våre pakkeløsninger: “Circleit mini, -light eller -full” for enkel retur, avhending, gjenbruk og resirkulering av datautstyr eller ta kontakt og vi tilpasser løsningen etter dine behov og type utstyr.

1. Få oversikt og kontakt oss
  • Få en ca oversikt over hvor mye og type utstyr du ønsker å returnere.

 

2. Pakking og Opphenting
  • Opphenting av brukt IT-utstyr tas i samarbeid med kunden, basert på hva som er mest hensiktsmessig og økonomisk optimalt. Kunden kan selv velge å pakke utstyret på paller, eller i sikre bur ved hjelp av pakkeinstruksjoner fra CHG-MERIDIAN Skien AS. Les mer HER.

 

3. Utstyret registreres, testes og slettes
  • Utstyret telles, sorteres og kontrolleres ved mottak før det testes, slettes og rengjøres av våre IT-medarbeidere.

 

4. Rapport og slettebevis
  • Vi sender rapport med en detaljert liste på alt som er mottatt (modell, produsent, serienummer etc), status etter testing, pris og service. Kunden får slettebevis og -sertifikat som dokumenterer at all data er håndtert riktig. Vi kan også levere med miljødiplom som kan brukes i miljøregnskapet.

Type utstyr

Vi tar imot det meste IT-utstyr. Stasjonære maskiner, bærbare, tablets, skjermer, printere, servere, smarttelefoner, nettverksutstyr etc.

Avtale og pris

Avtale om pris, måned for avhending og fratrekk for betaling av tjenester som frakt, sletting, etc. gjøres skriftlig. Enten som en rammeavtale som går over tid eller som en enkelt case (enkelt kjøp). Verdi av datautstyr etter tre år varierer ut fra type utstyr og tilstand, men generelt ligger verdien av bærbare og stasjonære PC’er på mellom 8-15% av kjøpspris når ny. For å gjøre et nøyaktig regnestykke må vi ha en oversikt over det utstyret som skal fases ut og informasjon om hvor utstyret befinner seg.

Bestill våre låsbare skap på hjul. Disse går inn i heiser, gjennom dører og gjør pakkingen enklere da utstyret kan settes rett inn i hyller. Når skapene er fulle henter vi.

Pakkeløsning

Reuse, Reduce, ReCIRCLE IT!

For å gjøre det enkelt har vi laget noen pakkeløsninger: "Circleit mini, -light eller -full" for retur, avhending, gjenbruk og resirkulering av datautstyr - Trygt, enkelt og sikkert.

Sikker Sletting

Data er en av de viktigste og mest kritiske ressursene enhver organisasjon har. Det kan inneholde alt fra strategiplaner og prisinformasjon, til kunde- og personaldata. Ved fornyelse av dataparken er det essensielt å sikre en total sletting av alt utstyr som byttes ut.