CHG-MERIDIAN SKIEN AS GENERELL PAKKEINSTRUKS

For å bevare utstyret for gjenbruk er det viktig å pakke brukt IT-utstyr riktig før transport. Riktig pakking er mer miljøvennlig og kan redusere transportkostnadene.

1. KONTAKT- OG LOKASJONSINFORMASJON

Vi trenger følgende informasjon:

 • På hvilken adresse skal skap eller emballasje kjøres ut eller utstyr hentes?
 • Hvem er kontaktperson på stedet? Vi må ha navn, e-post og mobiltelefonnummer. Transportøren kontakter den aktuelle personen før emballasje leveres ut eller ferdigpakkede varer hentes inn.
 • Spesielle forhold på stedet som må tas hensyn til?
  • Begrensning på høyde på bil? Skal vi inn i en garasje? Er det dårlig plass til å snu?
  • Hvis dere ikke har lasterampe må vi sende en bil med løftelem.

 

Når du har all informasjon vennligst send en mail til logistics.skien@chg-meridian.com.

Hvis du lurer på hvordan du bestiller opp emballasje så finner du det under punkt 3.

2. FØR UTSTYRET RETURNERES

Viktig informasjon å huske på før du returnerer brukt IT-utstyr:

 • Husk å inkludere alle deler og tilhørende tilbehør til produktet, for eksempel strømforsyning, skinner for rackservere, kabler etc. Hvis produktene blir returnert ukomplett, blir verdien mindre.
 • Hvis enhetene er låst med BIOS passord, Find My iPhone eller annen form for passordbeskyttelse, vennligst fjern disse før du returnerer produktene.
 • Hvis du ønsker ekstra kontroll på enhetene som sendes inn, så send oss spesifisert liste på utstyret for mottakskontroll. Vi kan matche innsendte enheter helt ned på serienummernivå i rapporten som blir laget hos oss.
 • Hvis dere benytter et asset tag system (inventarmerkings-system), kan vi på forespørsel registrere dette i sluttrapporten for hver enhet.

3. PAKKEMETODER OG LØSNINGER

Den beste metoden for transport av større kvanta av IT-utstyr er å stable dem inn i våre sikkerhetsskap eller plassere dem på paller. For mindre gjenstander er den beste metoden å bruke pappkasser eller våre bokser i hardplast med sikkerhetslås.

I alle pakkeløsningene bør følgende anbefalinger følges:

 • Ledig plass og tomrom mellom varene bør tettes for å hindre at gjenstander beveger seg under transport. Fyllpapir, luftputer, emballasjeskum eller annen egnet fyllmasse kan brukes.
 • For å strømlinje håndteringsprosessen av utstyret vennligst plasser alle eksterne enheter (tastatur, mus, kabler etc.) separat i pappkasser.

 

På forespørsel kan CHG-MERIDIAN også arrangere pakking på vegne av kunden. Ta kontakt for mer informasjon og et prisoverslag.

4. MERKING

Når varene er sikret, merkes forsendelsen med følgende informasjon:

 • Avsender: Firmanavn
 • Referansenummer: Dette kan for eksempel være EOL nummer, avtalenummer eller oppdragsnummer.
 • Mottaker: CHG-MERIDIAN Skien AS, Rødmyrlia 20, 3735 Skien, Norge

5. TRANSPORT

Når utstyret er klart:

 1. Dere kan selv bestille og ordne med transport, eller…
 2. CHG-MERIDIAN Skien kan bestille opphenting. Kontakt oss via mail logistics.skien@chg-meridian.com når utstyret er klart til å hentes.

Vennligst plasser varene på et område hvor det er lett for transportfirmaet å få lastet bilen. Hvis det er spesielle ting vi må ta hensyn til i forbindelse med størrelse på bil, tilgang eller utstyr? Gi oss beskjed slik at transportøren er forberedt. Det kan forekomme at transportfirma nekter å hente varene hvis de ikke er lett tilgjengelig eller tilstrekkelig sikret.

Er det noe du er usikker på?

Send e-post til logistics.skien@chg-meridian.com eller
ring +47 959 29 110.
Vi er her for å hjelpe deg under hele prosessen.

Våre tre hovedløsninger for retur av IT-utstyr

METALLSKAP

Bruken av våre metallskap på hjul gjør prosessen enkel, effektiv og sikker. Skapene er utstyrt med en kodelås, og passerer gjennom de fleste dører og heiser. Det er enkelt å stable utstyret, samt å utnytte plassen i skapenes tre hyller (inkl. bunnen).

Ved å bruke skap er produktene dine sikret under transport og egner seg godt for frakt av utstyr med sensitive data, som data-maskiner, telefoner, servere etc.
Størrelse (LxBxH): 120 x 70 x 197 cm

Totalvekt bør ikke overstige 400 kg (Vekten på skapet er 70 kg).

PALLER OG ESKER

Når pakking på paller er foretrukket, bør det på lokasjonen være tilgang til en jekketralle som kan flytte pallene til egnet område for opplasting på bil. Sørg for at enhetene er sikkert sikret på pallen og pakket inn med strekkfilm og stropper. Utstyret må ikke overstige pallens størrelse. I så fall kan utstyret bli skadet under transporten. Det kan også øke fraktprisen siden det vil bruke mer plass enn det burde.

Pakking på paller egner seg for utstyr uten sensitive data, som skjermer og tilbehør, eller av betydelig størrelse, som for eksempel multifunksjonsskrivere.

Størrelse på en europalle (LxB): 120 x 80 cm

Pallen bør ikke bli høyere enn 120 cm (noen tilfeller 150 cm). Vi kan også tilby halvpaller eller mindre esker.

BOKSER

Velg våre bokser i hardplast, med håndtak på begge sider og to låser foran, for enkel og sikker transport. Boksene kan sendes separat, pakkes i skap eller på paller.

Pakking i bokser er mest egnet for mobile enheter eller mindre kvanta av for eksempel bærbare datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett etc.

Størrelse (LxBxH): 60 x 40 x 40 cm