VI TILBYR FINANSIERINGSLØSNINGER SOM MØTER DINE BEHOV

FINANSIER IT-UTSTYRET

Vi i CHG-MERIDIAN har levert leasingløsninger i over 35 år, og har vært med på å hjelpe våre kunders virksomheter vokse. Få mest mulig ut av IT-budsjettet med en fleksibel og tilpasset løsning. Enten du er ute etter en effektiv måte å styre porteføljen din på eller forbedre dine anskaffelsesmetoder, hjelper vi å finne en løsning som ganger virksomheten din gjennom eiendelenes livstid.

IT – Livssyklushåndtering

Sirkulær økonomi i praksis – Oversiktlig, effektivt og sikkert

Alle bedrifter er avhengige av å ha en velfungerende IT-park som gjør den daglige driften enkel å manøvrere. Dette nødvendiggjør regelmessige oppdateringer og utskiftninger slik at utstyret alltid er oppdatert. Med en bærekraftig tilnærming gjennom hele livssyklusen, der oppgradering av IT-parken skjer på en økonomisk og enkel måte, vil dere som bedrift spare både penger og miljø i det lange løp.

Vi tar hånd om hele livssyklusen av IT-utstyret for din bedrift, slik at du som kunde kan fokusere på bruken og den daglige driften.

 • Vi installerer og klargjør ønsket utstyr før levering slik at det er klar til bruk.
 • Vi tilbyr gode support- og serviceavtale underveis, slik at det er minst mulig nedetid for deg som kunde.
 • Ved utløp av avtalen hentes utstyret og sendes til vårt teknologisenter for riktig avhending med sikker datasletting og miljøvennlig håndtering. Dette er sirkulær økonomi i praksis.
 • Du vil ha full kontroll og oversikt på hva man har, hvor det befinner seg og hva det koster gjennom hele prosessen ved hjelp av vårt webbaserte Asset management systemet, Tesma.


Du som kunde betaler kun en fast månedskostnad pr bruker med alt inkludert, der vi skreddersyr løsninger etter ditt behov.

Planlegging og implementering

Vi hjelper kunden med analyse av dagens utfordringer, valg av utstyr og riktig valg av livssyklusplan basert på utstyrets levetid.

Rådgivning
og bruk

Vi tilbyr effektiv utrulling av nytt utstyr klar til bruk samtidig som vi henter det gamle. Valg av service- og supporttjenester gjennom hele bruken.

Retur og
avhending

Utfaset utstyr blir behandlet gjennom sertifiserte avhendingsprosesser. Kunden får dokumentasjon gjennom rapporter, slettesertifikat og miljøkalkyle.

Utstyrskontroll
og budsjettering

Få full kontroll på enhetene gjennom vår webbaserte assetsystem, TESMA. Det er enkelt å ta ut rapporter for å se kostnader og budsjettere kommende periode.

Fordelene med å leie IT-utstyr

Blant mange gode utsagn signert den amerikanske oljemagnaten Jean Paul Getty, finner vi dette: «Du skal eie det som stiger i verdi, og leie det som faller i verdi». Å leie IT-utstyr er et godt alternativ til bruk av kassakreditt eller øvrig egenkapital når du skal anskaffe nye maskiner. Her er noen av de viktigste fordelene:

 • inntil 100% finansiering
 • fleksibilitet til å bytte ut utstyr underveis i leieperioden
 • enkel budsjettering og regnskapsførsel
 • raskere avskrivning
 • større økonomisk frihet enn ved bruk av kassekreditt eller egenkapital
 • det månedlige leiebeløpet kan direkte kostnadsføres for de fleste
 • belaster ikke øvrige pantesikkerheter

 

Hvordan fungerer en slik leieavtale?

Avtale om leie kan i de fleste tilfeller inngås uten krav om forskuddsbetaling. Det regnes ut et månedlig leiebeløp på basis av gjeldende priser, som utbetales som standard over 36 måneder. Det er også mulig å leie over 24, 48 eller 60 måneder i enkelte tilfeller, med månedlig, kvartalsvis eller halvårig betalingsfrekvens.

I tilfeller der kunder skal gjennomføre større oppgraderinger, som åpning av nye butikker/avdelinger, flytte eller lignende, har vi også rammeavtaler. Her kan kunden handle alt av innredning, IT, kassasystemer, konsulenttjenester og lignende. Kunden får en øvre kredittramme til disposisjon (vanligvis 3–6 måneder), og kan benytte denne til å samle fakturaer fra alle relevante leverandører inn i én leieavtale med kun ett månedsbeløp å forholde seg til.

Fleksibilitet på tvers av markeder

Våre tilnærminger til en fleksibel finansiering på tvers av markedene vil typisk være basert på ett av følgende produkter:

OPERATING LEASE

En operasjonell leieavtale er en av de vanligste avtalene du kan dra nytte av. En operasjonell leieavtale tillater bruk av utstyret, men leieperioden er kort sammenlignet med utstyrets levetid. Som et resultat tar vi en restverdi på utstyret, noe som betyr at summen av leiebeløpet vil typisk være mindre enn den opprinnelige kapitalkostnaden.

FINANCE LEASE

En finansiell leieavtale er vanligvis en full utbetalingsavtale, dette innebærer at summen av utleie inkluderer den totale kapitalkostnaden til utstyret, samt påløpte renter. I denne forstand fungerer en finansiell leasing i stor grad på samme måte som et lån siden du normalt betaler ut utstyret i leieperioden.

SALE AND LEASE BACK

Frigjør kapital med eksisterende utstyr ved å å bruke vår “sale and lease back” modell. Denne modellen lar deg selge dine eksisterende eiendeler og lease det tilbake i enten et operasjonell- eller finansiell leieavtale.

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

CHG-gallery-headquarters.jpg

CHG-MERIDIAN Norway AS

CHG-MERIDIAN Norway AS
Prinsensgate 22, Pb 133 Sentrum
0102 Oslo
+47 23 00 33 00

VÅRE FINANSIERINGSLØSNINGER

Med våre finansieringsløsning blir budsjettering enklere med forutsigbare månedlige innbetalinger. Du kan selv velge leverandør og utstyr, så ordner vi resten. Les mer om våre løsnigner knyttet til IT-utstyr som mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og det du måtte trenge til din utstyrpark.