Varanger. Foto: Sven Erik Knoff, Visit Varanger. Bilde gjengitt med tillatelse.
Brukt IT-utstyr Miljø Sikkerhet

Sør-Varanger satser på infrastruktur

Satser på infrastruktur

Sør-Varanger kommune rådhus. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune

Gjennom de siste årene har Sør-Varanger kommune bidratt til stor utvikling i omegn ved storsatsing på infrastruktur. Resultatet har vært en økning i antall maskiner, nettverk, telefonnett, radiosamband, og internett. Radiusen for operasjonen er stor, og kommunen har hatt fokus på å få mest mulig ut av knappe midler. 

Vi har tatt en prat med Ørjan Jerijervi, prosjektleder og IT-rådgiver i Sør-Varanger kommune, om kommunens satsing på infrastruktur. Til daglig har han ansvar for infrastruktur, nettverk, servere og innkjøp. 

– “Vi så et behov for å sette opp infrastruktur og nettverk først for å løfte interaksjonen i kommunen. Vi har sett at nettet er grunnfundamentet. Kabling og ivaretakelsen av internettet har vært altomspennende.”

– “Vi har tatt ansvar for innbyggerne, som igjen har gjort at kommersielle aktører satser i regionen.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver i Sør-Varanger Kommune.

– Fiber til alle!

Kommunen har besluttet å investere 30-40 millioner i fibernett, over en 3 års periode, uten statlig støtte. 

– “Vi ønsker at innbyggere skal ha tilgang til internett, bredbånd og fiber. Vi ser at om vi ikke setter det i gang, så ville det ikke skjedd noe. Et av våre store fokusområder har vært fibernett til distriktene. Fiber til alle!” uttaler Jerijervi.  

– Et av våre store fokusområder er fiber til alle! 

ØRJAN JERIJERVI, IT-RÅDGIVER.

Infrastruktur viktig for turistnæringen

Turistnæringen har også vært en motivasjonsfaktor for å ha god infrastruktur. 

– “Vi konkurrerer med en forlokkende turistnæring og må ha infrastrukturen på plass. Det gir turistene en god opplevelse når de ferdes hos oss, og vil dele sine øyeblikk. Vi ligger langt unna verden, men ser på oss som midtpunktet.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver.
Åpning av mobildekning og 4G i Lanabukt.
Fra venstre:  Morten Meslo, Ørjan Jerijervi, Yngve Hamborg, Even Aune. Foto: Ørjan Jerijervi/ Sør-Varanger Kommune.

Avhengig av å være selvforsynt

Sør-Varanger kommune befinner seg helt nord i landet. På grensen til Russland og Finland. 

Det gjør at kommunen prioriterer å være selvforsynt og ha reserveutstyr på lager. Her er alt fra stasjonære og bærbare pc’er til nettverk og servere. 

– “Vi er langt unna distributører og kan ikke vente flere dager på leveranser dersom noe skulle skje. På denne måten kan vi serve innbyggerne og de ansatte i kommunen ved behov” uttaler Jerijervi.

Covid-19 førte til økt behov. 

Da landet ‘stengte ned’ i mars ble det økt behov for it-utstyr i hele kommunen. Både til de ansatte på hjemmekontor og elevene i skolen.  Fra før hadde ungdomsskoleelevene egen pc. Nå tok kommunen fatt på oppgaven å levere ut pc’er til elever som fra før kun hadde nettbrett, eller mobiler.  

“Det ble økt fokus på én-til-én; én enhet til hver elev. I denne perioden var det gull verd å ha et lite reservelager. Vi kunne også raskt bestille inn nytt utstyr fordi vi har god oversikt over hva slags utstyr som dekker behovene.”

Ørjan Jerijervi, Sør-Varanger Kommune.

“Vi er langt unna distributører og kan ikke vente flere dager på leveranser om noe skulle skje.

IT-rådgiver Ørjan Jerijervi.
Skole. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.
Skolearbeid slik vi har vært vant til å se det. Grunnet covid-19 har mange elever nå digital hjemmeundervisning. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.

Økt fokus på bærekraft og IT

Digitaliseringsdirektoratet: Veiledning for sirkulær anskaffelse av PC, skjermer og nettbrett.

Sør-Varanger kommune merker at fokus på bærekraft øker gradvis i samfunnet. Når de skal gå til innkjøp av nytt utstyr følges anskaffelsesreglementet og behovet legges ut på anbud. 

Solid bestillerkompetanse

IT-avdelingen i kommunen har med sin lange erfaring bygd opp en solid bestillerkompetanse. 

– “Vi vet hvilke modeller vi vil ha, legger bestillinger på anbud og får tilbake tilgjengelighet og pris.” sier Ørjan Jerijervi.

Digitaliseringsdirektoratet har laget et kravsett for bærekraftige anskaffelser av IT-utstyr. Det viktigste rådet driektoratet har er å kjøpe utstyr av god kvalitet, som har lang levetid.

– “Det viktigste rådet er enkelt: Kjøp utstyr av god kvalitet, som kan brukes lenge.”

DIGITALISERINGSDIREKTORATET

Ansatte ved Solkroken. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune.

Tradisjon for kjøp av brukt IT-utstyr

Sør-Varanger kommune har kjøpt brukt IT-utstyr siden 2001. De var en av de første kommunene i Norge som anskaffet brukte stasjonære pc-er. CHG-MERIDIAN er én av aktørene som har levert brukt IT-utstyr til kommunen siden 2013.

– “Vi ønsker en så kostnadseffektiv prosess som mulig og sparer mye penger på brukt kvalitetsutstyr”, understreker Jerijervi.

– “Vår bemanning er innstilt på å bruke noe tid på vedlikehold. Det er uansett rimeligere. Vi har også laget prosesser for å automatisere prosessen slik at installering av programvare o.l. gjøres automatisk over nettverket. Vi kjenner til at CHG-MERIDIAN også tilbyr ferdig installerte enheter om kapasiteten kniper”, legger han til.

Deler erfaringer med andre aktører

Jerijervi har delt sine erfaringer med andre aktører og merker økt etterspørsel av brukt IT-utstyr.

– “Flere aktører gjør det samme som oss etter å ha hørt vår erfaring med brukt it-utstyr. Vi merker at det er større etterspørsel i markedet og setter pris på smidige bestillingsprosesser”.

ØRJAN JERIJERVI, IT-RÅDGIVER I SØR-VARANGER KOMMUNE.

Magne Hågan, Sales Manager i CHG-MERIDIAN Skien AS

” – Vi er glade for at Sør-Varanger har vært kunde hos oss i mange år. De har benyttet seg av konseptet med å standardisere på få business modeller over tid.

Vi håper å kunne tilby dem konkurransedyktige produkter også i fremtiden. Samtidig ønsker vi at de utfordrer oss om de trenger nye løsninger hvor brukt IT utstyr kan være aktuelt.”

Magne Hågan, Sales Manager i CHG-MERIDIAN Skien AS

Gode tilbakemeldinger på IT-utstyret fra ansatte og elever

Kommunen får også god tilbakemelding fra elever og ansatte om utstyret ifølge Jerijervi.

– “De ansatte opplever at vi har bra standard på utstyret. Vi har faktisk også hatt kontakt med tidligere ansatte som savner kvaliteten på vårt utstyr hos sin nye arbeidsgiver.” “Hva gjelder elevene ser vi at utstyret holder bra fordi det er slitesterkt og tåler flere turer opp og ned av sekken. Det er viktig for elevene å kunne ta med seg pc-en der de er.”

“Både ansatte og elever opplever at vi har bra standard på IT-utstyret.

Ørjan Jerijervi

IT. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.

Fordeler ved brukt IT-utstyr

Sør-Varanger kommune har gjort seg gode erfaringer med å kjøpe brukt it-utstyr, også fra oss i CHG-MERIDIAN. 

– “Vi opplever at CHG-MERIDIAN leverer bra utstyr raskt, til en rimelig pris. Fordi utstyret vi får av dere bare er 3 år gammelt, så er det av god kvalitet, med god ytelse og det ser bra ut”, fremhever Jerijervi.

Mye av utstyret kommunen tar inn uttaler de selv at er av mye bedre kvalitet enn nyere modeller.

– “Vi kan løfte mange brukere opp på en bedre standard ved å kjøpe brukt utstyr. Ofte kjøper vi brukte toppmodeller med god lagring, prosessor og minne og får det til en brøkdel av prisen av en ny pc. Hvor den nye pc’en ikke ville vært bedre. Det utgjør ganske mange kroner” sier IT-rådgiveren.

Enkle prosesser om noe blir feil

– “For oss er det aldri noe problem å returnere utstyr dersom det har blitt noe feil. Vi opplever at CHG-MERIDIAN har enkle prosesser. Som regel får vi tilsendt nytt utstyr, eller får bistand til hvordan vi kan håndtere utstyret.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver

– “Vi opplever at CHG-MERIDIAN leverer utstyr av god kvalitet, til en rimelig pris”

ØRJAN JERIJERVI, SØR-VARANGER KOMMUNE.

Right to repair

I november stemte Europaparlamentet for «Right to Repair». Produkter skal nå merkes med hvor reparerbare de er. Dette styrker fokus på gjenbruk og gir en gevinst for forbrukere.

Jerijervi synes dette er en gledelig nyhet.

– “Det er en uting at det ikke er en skrue. Vi må kunne gjøre reparasjoner selv, og river oss i håret om vi må kaste noe som egentlig kan brukes.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver i Sør-Varanger Kommune.
Right to repair logo.
Kilde: Repair.eu

Forlenger levetiden til utstyret

Kommunen har valgt en strategi med fokus på standardisering. Det vil si at de har valgt seg ut et utvalg av enheter de ser dekker behovet. Standardiseringen gjør det også mulig å forlenge levetiden til utstyret. Det har IT-avdelingen god erfaring med.

– “Vi kan nærmest kannibalisere; Hvis noe ryker på en pc kan du ta det fra en annen pc.” “Vi har hatt skoleelever på praksisplass som setter sammen komponenter fra pc-er til fullt brukbare pc-er.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver i Sør-Varanger Kommune.
Sør-Varanger kommune har fokus på standardisering. Her tas it-utstyr i bruk ved valgopptelling. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.
Sør-Varanger kommune har fokus på standardisering. Her tas it-utstyr i bruk ved valgopptelling. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.

Tilbyr it-utstyr til lokalsamfunnet

Tidligere ble deler av utstyret slettet, og sendt på paller til utviklingsland. Nå, når utstyret utfases hos kommunen har de ved enkelte anledninger tilbudt det til lokalsamfunnet.

– Funksjonelt utstyr slettes forsvarlig og annonseres via kanaler internt og på Facebook. Vi sjekker om noen vil ha utstyret før vi resirkulerer. Det blir galt å kaste i en container før noen andre har fått muligheten til å bruke det På denne måten øker vi vårt bidrag til grønn IT.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver i Sør-Varanger Kommune.
Disse skolelevene jobber i dag mest sannsynlig fra hver sin bærbare pc. Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.
Disse skolelevene jobber i dag mest sannsynlig fra hver sin bærbare pc. . Foto: Siv M. Wollmann, Sør-Varanger kommune. Bilde gjengitt med tillatelse.

Tro på synergieffekter

Sør-Varanger kommune har gjennom årene opparbeidet seg solid erfaring.  De er ikke redd for å teste og har tro på gode synergieffekter.

– “Vi er trygge på at CHG-MERIDIAN kan tilby det vi er ute etter. Også til andre aktører som ikke har erfaring med å kjøpe brukt. Synergieffekter gir begge parter kompetanse om hvilket utstyr som egner seg til hvilket bruk.” 

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver i Sør-Varanger Kommune.

“-Vi kan trygt anbefale et samarbeid med CHG-MERIDIAN.
Vi oppfordrer andre til å ikke være redd for å teste ut brukt utstyr. Her kan de få bedre kvalitet til en rimelig pris.”

Ørjan Jerijervi, IT-rådgiver i Sør-Varanger Kommune.

Tips


3 tips til andre som vil kjøpe brukt it-utstyr

 1. Skaff en oversikt
  Skaff oversikt over hvor mye, hva slags og hvilke spesifikasjoner utstyret bør ha. For pc’er bør det sikres at minne, prosessorer og lagring er dekkende for flere år fremover.
 2. Standardisering
  Bestem deg for et par toppmodeller som du ser du kan dekke alle formål.
  Selv ser vi etter det vi vet er bra kvalitet.
  Ved standardisering kan komponenter fra andre enheter brukes til reperasjoner og vedlikehold.
 3. Velg utstyr som er servicevennlig
  Velg utstyr som gjør at man enkelt kan oppgradere, reparere, og skifte ut deler, som batteri, samt vedlikeholde utstyret selv.

Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune er en norsk kommune i Finnmark.
Kommunen har per 1. januar 2019 10 156 innbyggere og et areal på omkring 3 967 km². Kommunen ligger sørøst i fylket, og grenser til Finland og Russland.

Wikipedia.org/Sør-Varanger

Kilder


Foto

Related posts