Miljø og sikkerhet

Første store test av System 001 er gjennomført

Nå er det fire uker siden System 001 ble plassert i den store søppelstrømmen i Stillehavet. På denne tiden har teamet fått observert hvordan systemet virker i praksis. De har blant annet oppdaget at plasten forlater systemet når det har samlet seg. De jobber for tiden derfor med å finne både årsaken, og hvilke løsninger som må til for å rette opp i dette.

Siden System 001 er deres beta-system, og at dette er den første distribusjonen av et oppryddingssystem ute i havet noen gang, er teamet forberedt på at visse overraskelser kunne dukke opp underveis.
Så selv om de ikke får tatt opp plasten ennå, basert på de siste resultatene, er de positive. De er veldig nærme å få det til å funke slik som de ønsker.

Deres viktigste observasjoner så langt har vært:

  • For det meste oppfører systemet seg som forventet.
  • Ingen interaksjoner med sjølivet har blitt observert.
  • Små partikler flyter med i systemet, med det er fortsatt nødvendig med kvantitative målinger.
  • Plasten forblir i systemet i relativt kort tid.

 

Det er blitt konkludert med at systemet beveger seg litt for sakte til tider, man trenger at systemet har en høyere hastighet enn plasten. Mens andre ganger blir hastighetsforskjellen reversert. Teamet som jobber med systemet trenger å få endret på dette slik at systemet vil «kjøre» raskere enn plasten.

Hvordan løse problemet?

Det ble opprettet datamodeller, og det bli utført modelltester før de gikk live med systemet. Men dette fenomenet ble aldri observert, de har derfor ikke hatt en løsning klar i tilfelle dette skulle skje. I og med at de har mye materiell ombord, på skipet som følger systemet, kan den første logiske løsningen enkelt utføres.

De kommer til å åpne U-formen slik at den blir 60-70 meter bredere enn hva den har vært tidligere.

”Å gjøre dette bør teoretisk ha to effekter på systemets hastighet. For det første vil det øke overflaten av systemet som er utsatt for bølger og vind, som er drivkraften til systemet. For det andre tror vi at dette også kan redusere fremdriftskraften.» – Boyan Slat

Om været var på deres side ble dette gjort i slutten av forrige uke. Deretter vil testingen av systemet fortsette fram til det er fullt operativt. Og de håper å få den første skipslasten med innsamlet plast til land i løpet av våren 2019.

Spennende tider framover altså.

Ønsker du å lese mer om dette, trykk her.

@theoceancleanup  #theoceancleanup

 

Related posts