Earth Overshoot Day - Illustrasjon: The Footprint Network
Miljø Miljø og sikkerhet

Jordas overforbruksdag – Earth Overshoot Day

I dag, 22. August 2020 er datoen vi mennesker har brukt opp jordens økologiske ressurser for i år. Fra i dag og frem til nyttår bruker vi flere ressurser enn jordkloden klarer å produsere. 

Earth Overshoot Day er et initiativ fra den internasjonale forskningsorganisasjonen Global Footprint Network som er opptatt av hvordan vi måler og forvalter naturressursene på jordkloden. Målet er å forskyve datoen vi forbruker klodens ressurser per år til 31. desember eller senere.

“Earth Overshoot Day markerer datoen da menneskehetens etterspørsel etter økologiske ressurser i et gitt år overstiger hva Jorden kan gjenopprette det året”,  Overshootday.org.

Datoen beregner antall dager Jordens biokapasitet kan bære menneskehetens økologiske fotavtrykk. Altså hvor stor virkning menneskelige aktiviteter har på Jordens økosystem. Jordklodens evne til å fornye naturressurser og størrelsen på verdens befolkning påvirker hvor stort fotavtrykk vi kan sette på kloden vår.

For å hensynta coronaviruset påvirkninger i år, kombinerte Global Footprint Network pålitelige data for å vurdere menneskehetens nåværende ressurssituasjon. Endringer i karbonutslipp, skogshogst, mat-etterspørsel og andre faktorer som kan påvirke det globale fotavtrykket ble evaluert. 

I år vil vi bruke 160% av verdens biokapasitet. Kilde: Earth Overshoot Day.

Fakta: 

 • Norges forbruk tilsvarte ca 3,5 jordkloder årlig i 2008 i følge WWF.
 • I følge FN ble jordklodens ressursbudsjett brukt opp i løpet av 7 måneder i 2018.
 • Om alle levde som nordmenn ville verden overforbrukt ressurser fra April i 2020
 • 1,6 planeter behøves for å støtte menneskers etterspørsel etter jordens økosystem.
 • 60% av menneskehetens økologiske fotavtrykk er karbon
 • 9,3% reduksjon i det globale økologiske fotavtrykket sammenlignet med i fjor. 
 • Karbonavtrykket ble redusert med 14,5% fra 2019
 • Skogsproduksjons-avtrykket reduseres med 8,4% fra 2019.

 

Ta action

 • Bli med #MoveTheDate bevegelsen
 • Bidra med din stemme i sosiale medier: Bruk Hastaggen #MoveTheDate.
  Last ned guiden her
 • Beregn og juster ditt økologiske fotavtrykk
 • Nyt et vegetarmåltid hver uke
 • Kjøp brukt IT-utstyr, inventar og klær.
 • Kildesortér avfall hjemme og på jobb. 
 • Organisér klesskapet og selg eller donér brukte klær.
 • Bli med i miljøvernorganisasjoner og delta i miljødebatten
 • Reis miljøvennlig ved å gå, sykle eller bruke offentlig transport
 • Redusér matavfall ved å planlegge måltider, spise rester og organisere kjøleskapet.
 • Gi pleie til naturen: Plant et tre, bli med i andelsgård og behandle naturen pent på tur

 

Earth Overshoot Day by Contry
Om alle levde som nordmenn ville verden overforbrukt ressurser fra 18. April i 2020

 

Kilder / Illustrasjoner: 

Link: Overshootday.org, Footprintnetwork.org, ABCnyheter.no, SNL.no, UNfccc.int, WWF.no

Related posts