Brukt IT-utstyr Miljø Miljø og sikkerhet

5 fordeler ved å kjøpe brukt IT-utstyr

Hvorfor lønner det seg egentlig å kjøpe brukt IT-utstyr? 

I vår miljørapport fra 2019 så vi på hvilke fordeler det er å kjøpe brukt IT-utstyr for miljøet, bedriften og lommeboken.

Med stadig økende andel elbiler i Norge er vi vel et av verdens mest miljøvennlige land? Eller er vi ikke det? Vi er faktisk et av landene som produserer mest elektronisk avfall per innbygger. 

Hvordan kan vi sammen fremme endring?

1. Redusere behovet for å produsere nye maskiner

“- Den største miljøgevinsten oppstår først når man velger å anskaffe en brukt maskin fremfor en ny. Her reduseres behovet for å produsere nye maskiner. Men også når du som partner velger å sende inn ditt utfasede IT-utstyr slik at det kan gjenbrukes eller gjenvinnes på riktig måte”, uttaler Jan-Thore Johnsen, Business Development Manager i CHG-MERIDIAN Skien.

Gjenbruk er en sentral faktor i den sirkulære økonomien.

I fremtiden vil firmaer bli utfordret av forbrukerne til å produsere IT-produkter som kan gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål. Dette reduserer behovet for å produsere nye enheter. I de tilfellene enhetene ikke kan gjenbrukes kan de gjenvinnes slik at ressursene kan brukes på nytt, som igjen reduserer behovet for å hente ut nye ressurser fra naturen.

“- Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet og har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere og å optimalisere råvarebruk, redusere avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum” Wikipedia.

2. Redusere utslipp av CO2

Forskning viser at IT-bransjen står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det er tilsvarende utslippet fra flyindustrien i hele verden.

I IT-industrien ser vi ifølge rapport fra MISA at ca 79% av CO2 utslippene skjer ved produksjon av en bærbar pc (med en levetid på 3 år). 

3. Redusere forbruk av rent drikkevann til produksjon av IT-produkter 

FNs Bærekraftsmål 6 Rent vann - Fn.no

FN’s bærekraftsmål nummer 6 er å sikre rent vann og gode sanitærforhold.  

Hvordan kan det da forsvares å bruke over 1000 liter rent drikkevann for å produsere en eneste PC? 

Hvordan benyttes dette vannet videre?
Blir det resirkulert og går inn i kretsløpet som en brukbar ressurs? 

Hva om forbrukere stiller krav?

4. Redusert forbruk av elektrisitet produsert ved kullkraftverk 

FNs Bærekraftsmål 7 Ren Energi - Fn.no

Mål nummer 7 i FN’s bærekraftsmål er ren energi for alle. En stor andel av energiforbruket i Norge dekkes i dag av fornybar energi. Dette er først og fremst på grunn av gode ressurser innen vannkraft, men også vindkraft, bioenergi og solenergi er en voksende kilde.

Kina er den største produsenten av IT-Utstyr.
I 2019 var det ca 990 kullkraftverk i Kina. 

For å sammenligne hvilken effekt dette har så slapp kinesiske kullkraftverk i 2018 ut CO2-utslipp tilsvarende 51 ganger hele Norges klimautslipp. 

Tenk også på alle datasentrene som drives av kullkraftverk. Kinesiske datasentre avga i 2018 like mye CO2 som 21 millioner biler gjør på ett år. 

Store selskaper som Apple, Facebook og Google har utad sagt at de ønsker å legge sine sentre der det er tilgang på fornybar energi.
Vi er spesielt stolte over å samarbeide med Geenmountains datasenter.  

5. Redusert forbruk av fossilt brensel 

Ifølge United Nations University slippes det ut 700 kg CO2 for å produsere én datamaskin. En gjennomsnittlig norsk bil som kjører på fossilt brensel (bensin/diesel/gass) forurenser med 159 gram CO2 per km.

Så å gjenbruke én eneste datamaskin tilsvarer ca. 4 400 kjørte km. Det tilsvarer en tur fra Oslo til Venezia, Italia – tur retur! 

Kjøpe brukt it-utstyr:

Sjekk ut vår miljøkalkulator her for å se hvor mye du kan spare miljøet ved å kjøpe brukt.

Alt brukt er ikke gammelt, eller utdatert, og du kan gjøre noen gode kupp. 

Tall: 

Av antall enheter som har gått til gjenbruk gjennom vår produksjon i 2019, og basert på det forskningsmaterialet vi har tilgang til, har vi i CHG-MERIDIAN Skien AS har spart miljøet for:

  • Vann: 15 661 262 liter
  • Elektrisitet: 24 918 128 kWh
  • Fossilt brensel: 3 846 906 kg
  • Kjemikaler: 261 422 kg
  • CO2: 8 264 540 
FNs Bærekraftsmål, FN.no

Kilder: 

Related posts