Miljø og sikkerhet

Gjenbruk og kontrollert gjenvinning vil gi enorme miljøfordeler!

IT og miljø har mye med hverandre å gjøre, kanskje mer enn mange tror. Visste du for eksempel at forskning viser at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av all CO2-utslipp på jorda?
I 2017 reduserte vi i CHG-MERIDIAN Skien AS miljøet for utslipp av 14 339 tonn av klimagassen CO2, dette er mulig ved at andre kan gjenbruke utstyret i stedet for å kjøpe nytt.
For å se det fra et annet perspektiv så betyr det også det samme som CO2 utslippet fra 895 flyvninger mellom Oslo og Trondheim.
(Computers and the Environment: Understanding and Managing Their Impacts, ISBN 978-14020-1680-6)

Våg å tenke framover! Økt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning vil gi enorme miljøfordeler.
Som nevnt kommer det altså fram at IT-bransjen fortsatt står for ca. 2% av alt CO2-utslipp på jorda. Det tilsvarer utslippet fra flyindustrien i hele verden. Vi har hatt fokus på gjenbruk og kontrollert gjenvinning en god stund, og vet at dette gir oss enorme miljøfordeler. Og det viktigste er at det forbedrer miljøet allerede i dag.

Så hva gjør CHG-MERIDIAN med dette?

United Nations University peker på at en datamaskin som brukes i det profesjonelle markedet bør ha en levetid på rundt 8 år. Ofte ser vi at bedrifter bytter ut maskinene når produsentens garanti utgår. Altså brukes maskinene kun i 3 til 4 år fra de er nye. Deretter overtar CHG-MERIDIAN utstyret for videre håndtering. For mange bedrifter, skoler, kommuner og privatpersoner er det fornuftig, både miljømessig og økonomisk, å investere i brukt IT-utstyr.
Årsaken til dette er at kvaliteten på disse maskinene er såpass god at de fint holder i 6-7 år uten spesielt store driftsproblemer. Det vi kanskje tenker er at en del som med fordel kan byttes ut etter noen år er batteriet. Heldigvis er det enkelt og relativt billig å bytte dette, og vi tar gjerne imot det brukte batteriet.
En ting vi kanskje bør tenke på er at den brukte maskinen har de samme egenskapene i dag som den dagen den ble produsert. Den var bra nok den gangen – den kan være mer en bra nok i dag for noen andre.

Fra vårt teknologisenter i Skien håndterte vi i 2017 over 50 000 enheter, fordelt på blant annet PC-er, skjermer, servere, printere, mobiler, nettbrett og løse lagringsmedier. Det gjør oss til en betydelig aktør med et samfunnsansvar for å sette nye standarder i forhold til hva miljøfokus bør være, og inneholde framover.

Sirkulær økonomi

Den sirkulære økonomien oppfordrer til gjenbruk og gjenvinning. Den største miljøgevinsten oppstår først når man velger å anskaffe en brukt maskin framfor en ny. Men også når du som partner velger å sende inn ditt utfasede IT-utstyr slik at det kan gjenbrukes eller gjenvinnes på riktig måte.
I følge United Nations University slippes det ut 700 kg CO2 for å produsere én datamaskin. Det er viktig å påpeke at det også er store miljøbesparelser på andre områder som vann, kjemikalier, fossilt brensel og forbruk av strøm.

Gjenbruk er 20 ganger mer miljøvennlig enn gjenvinning.

Det er 20 ganger bedre for miljøet å gjenbruke en datamaskin, enn å gjenvinne den. Likevel er det dessverre slik at ikke alle datamaskiner lar seg gjenbruke. Noen er alt for gamle, og noen har for store skader. Fra vårt teknologisenter i Skien gjør vi en detaljert sortering for å forsikre oss om at en så høy andel som mulig blir gjenbrukt. Det kan hende at en maskin er for gammel for å gjenbrukes i det norske markedet. Da er det heldigvis slik at Norge er i forkant av all teknologisk utvikling. Det betyr også at det finnes andre markeder med lavere krav til prosessorhastighet, minne og harddiskstørrelse. Det viktigste er at vi ikke gjenvinner enhetene, men faktisk bruker dem – om enn i et annet marked.

Gjenvinning gir nye produkter. Her er det vesentlige miljøbesparelser i å gjenbruke råstoffer etter gjenvinning, framfor å hente dem ut av naturen. Vi bruker faktisk kun 20% av energien på å hente ut råstoffene av gjenvinning. Vår visjon er at CHG-MERIDIAN, sammen med sine partnere, skal bidra til å redusere klimagasser betraktelig. Dette gjør vi ved å redusere behovet for å produsere nye PC-er i de tilfellene kundene ikke trenger en helt ny PC.

Sjekk ut vår miljøkalkulator for å se hvor mye som faktisk spares ved å gjenbruke én maskin.

Related posts