Miljø og sikkerhet

Kan vi rense verdenshavene for plast?

Ja, mener den nederlandske oppfinneren Boyan Slat som i 2013, 18 år gammel, grunnla The Ocean Cleanup. Samme året ble Slat anerkjent som en av de 20 mest lovende entreprenørene i verden!

Det var først i 2016 at man virkelig begynte å høre om Boyan Slat, og hans store plan om å rense verdenshavene for plast i løpet av få år. For å få til dette trengte han å skaffe seg kunnskapen til oljebransjen, og å finne seg partnere for å skaffe de 1,4 milliarder kronene han trengte for å gjennomføre prosjektet.


(Boyan Slat foran prototypen som ble lansert i Nederland, 22 juni 2016)

Med den stå-på-viljen denne unge entreprenøren har viste det seg at dette ikke ville bli et problem. Og ikke lenge etter hadde han støtte fra mer enn 15 institusjoner, og 3000 investorer. Dette gjorde at man kunne sette i gang med en mengde undersøkelser.

Undersøkelsene, som har tatt 400 dager å gjennomføre, har endt opp i en nesten 530 sider lang rapport som konkluderer med at prosjektet er økonomisk og teknisk gjennomførbart. Organisasjonen estimerer med at det vil koste omtrent 4 euro og 53 cent å fjerne én kilo med plast.

Store problemer krever store løsninger

The Ocean Cleanup er en ideell organisasjon som utvikler avansert teknologi for å bli kvitt plasten i verdenshavene.
Ved å utnytte havstrømmene til vår fordel, er deres passive drivsystemer beregnet til å rydde opp halvparten av ‘’Great Pacific Garbage Patch’’ om 5 år.

En enkel idé som ble et gedigent prosjekt

The Ocean Cleaunup er designet og utviklet som den første mulige metoden for å bli kvitt plast i havet. Hvert år havner det millioner av tonn med plast i havet. En betydelig prosentandel av denne plasten går inn i store systemer av sirkulerende havstrømmer. Når plasten er fanget i en slik strøm vil denne brytes ned til mikroplast. Det blir dermed vanskeligere for sjølivet å skille dette fra mat.

Å skulle gå etter denne plasten med fartøy og garn ville vært kostbart, tidkrevende, arbeidsintensitivt og føre til store mengder karbonutslipp. Det er derfor The Ocean Cleanup utvikler et passivt system, som beveger seg med strømmen – akkurat som plast – for å fange det. The Ocean Cleanups passive system består av en slags flåte med en solid skjerm under som konsentrerer rusk og fører det til et samlingssystem. Denne skjermen er tre meter dyp i sentrumsdelen av systemet. Mens dens dybde avtar til to meter mot endene. Systemets fart styres av vind- og bølgekraft. Noe som gjør at systemet vil få en høyere hastighet enn plasten, som ikke vil bli påvirket av dette på samme måte.
Den konsentrerte plasten vil bli brakt tilbake til land for resirkulering, og videre bli solgt til B2C selskaper.

Som forberedelse til fullstendig distribusjon organiserte The Ocean Cleanup flere ekspedisjoner for å kartlegge plastforurensningsproblemet i Great Pacific Garbage Patch. Dette gjorde de nærmest ned til hver minste detalj. Teamet videreutviklet sitt design gjennom en rekke tester, inkludert prototyper distribuert i Nordsjøen i 2016 og 2017. Systemforsøket fra den amerikanske vestkysten startet tidlig i 2018, og det første oppryddingssystemet i Great Pacific Garbage Patch er planlagt å finne sted i midten av 2018.


(The Ocean Cleanup System 001 Mission Plan, 2018)

Nå gleder vi oss til å se resultatene av den neste store testen de skal kjøre nå i September, også håper vi at dette prosjektet blir like vellykket som det ser ut til. Miljøet vårt trenger det.

Dersom du ønsker å støtte denne saken eller lese deg mer opp på prosjektet, trykk her.

Related posts