Brukt IT-utstyr Miljø og sikkerhet

Den Internasjonale EE-Avfallsdagen 2021

Visste du at i 2021 vil hver person på jorden, i snitt, produsere 7,6 kg
ee-avfall? Det vil si at det vil bli generert hele 57,4 millioner tonn verden over! Ut ifra disse tallene er det bare 17,4 % av totalen som blir registrert som riktig innsamlet, behandlet og resirkulert. 

Noe må gjøres før det er for sent

Det tas mange tiltak for å håndtere denne økende trenden, men ingen av de vil være effektive nok uten en aktiv rolle fra forbrukerne. Årets internasjonale e-avfallsdag vil fokusere på den avgjørende rollen vi alle har for å gjøre sirkulæritet til virkelighet.

Pandemien har hatt en merkbar effekt på bruken av elektronikk og digitale løsninger, både i jobbsammenheng og på det private plan for å holde kontakten med familie og venner. Dette har ikke bare betydd en større bruk av teknologi hjemme, det har også ført til en økning i selve forbruket av elektriske produkter.

I følge en studie gjort av Europaparlamentet økte etterspørselen etter personlige datamaskiner og nettbrett i EU med 4,6 % i 2020. I denne sammenhengen er det enda viktigere å gjøre forbrukerne oppmerksomme på alternativene som finnes for deres utrangerte utstyr. Det er også viktig at alle skjønner realiteten av dette, og hvorfor vi skal resirkulere på riktig måte.

Forbrukerne er nøkkelen til sirkulær økonomiCHG-MERIDIAN tar ansvaret for ditt utrangerte IT-utstyr

Har dere IT-Utstyr liggende som dere ikke vet hvordan dere skal håndtere på en økonomisk, sikker, miljøvennlig og enkel måte? Realiser verdien av ditt utstyr og selg det til oss.

Mange bedrifter sitter på gammelt IT-utstyr som de verken får kvittet seg med eller realisert verdien av. Vi sørger for at brukbart utstyr får et nytt liv. Foreldet utstyr blir destruert og gjenvunnet på en miljøriktig og sikker måte. Når IT-utstyret skal ut i bruktmarkedet er det en rekke hensyn å ta som logistikk, sikkerhet, garanti og miljø. Dette er vi spesialister på. Om din bedrift ønsker å selge brukt IT-utstyr, ønsker vi at du tar kontakt med oss og beskriver utstyret. Ut fra denne informasjonen gir vi et tilbud og du kan realisere verdien før det er for sent.


Kilder

Related posts