Brukt IT-utstyr Miljø og sikkerhet

Den Internasjonale EE-Avfallsdagen 2021

Visste du at i 2021 vil hver person på jorden, i snitt, produsere 7,6 kg ee-avfall? Det vil si at det vil bli generert hele 57,4 millioner tonn verden over! Ut ifra disse tallene er det bare 17,4 % av totalen som blir registrert som riktig innsamlet, behandlet og resirkulert.  Noe må gjøres før det…

Les mer