Brukt IT-utstyr Datasletting Miljø og sikkerhet

IKT Agder fokuserer på miljø og sikkerhet

Vi har tatt en prat med Karl-Gunnar Ellefsen i IKT Agder for å høre deres tanker rundt miljø og sikkerhet, og hva de tenker om samarbeidet med oss i CHG-MERIDIAN Skien AS.

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på over 90 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til sine eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT-rådgivning.


IKT Agder bidrar til et bedre miljø

IKT Agder er sertifiserte i henhold til kriterier fra Miljøfyrtårn. Dette krever at de etterstreber og kan dokumentere gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Hovedkontoret er et TEK10-bygg med utstrakt bruk av smarthus-teknologi. Per dags dato har de byttet ut to av bilene til el-biler og vurderer å bytte ut flere. De har også strenge miljøkrav når de legger ut anbud.

Som en av tiltakene skrev de under en rammeavtale etter en anbudskonkurranse med CHG-MERIDIAN i 2019 for å håndtere brukt IT-utstyr.

«Vi synes CHG leverer godt innenfor de forventningene vi har. Skap bli levert i rimelig tid, samme ved opphenting. Kommunikasjonen er god, og det hele går veldig fint for seg.»

Karl-Gunnar Ellefsen, Teamleder for Enhetshåndtering i IKT Agder.

I 2020 leverte IKT-Agder over 2000 enheter til sikker datasletting og miljøvennlig håndtering til vårt teknologisenter. I våres mottok IKT Agder en miljødiplom med en oversikt over hvor mange enheter som var gått til gjenvinning og hvor mange enheter som gikk til gjenbruk. Basert på forskningsmaterialet ble det kalkulert at dette samsvarte med en besparelse på rundt 718 836 kg CO2. Dette tilsvarer ca 389 bilers årlige utslipp, og en klimanøytralitet for ca 5 171 480 kjørte kilometer. Det betyr ca 129 ganger rundt jorda.

Karl-Gunnar Ellefsen, teamleder for enhetshåndtering i IKT Agder kan fortelle at de fikk god respons internt for diplomet de fikk utlevert.


«Jeg synes det er fint med en oversikt i rapportene vi mottar. Fint å kunne bruke dette til å vise videre, da man får se litt mer spesifikk oversikt over hva vi faktisk har oppnådd i løpet av året»

Karl-Gunnar Ellefsen.
Utrangert utstyr blir plassert i vårt CHG-skap som står utplassert hos IKT Agder.
Foto: Karl-Gunnar EllefsenSikkerheten vel så viktig

For oss i IKT Agder er miljøperspektivet svært viktig, men vel så viktig er det at våre kunder kan stole på at potensiell sensitiv informasjon ikke havner på avveie. CHG-MERIDIAN bistår i å sikre at data fra det innleverte utstyret blir slettet, samt gjenvinning og gjenbruk av utstyr.

«Ikke bare sparer vi miljøet – men dette er også viktig for sikkerheten og hindrer at data havner på avveie når klienter går ut av drift». 

Karl-Gunnar Ellefen.

Ellefsen understreker at: «Dette er en stor sikkerhet for oss, da mange av våre kunder har sensitiv informasjon liggende på mange enheter. Det at vi får slettesertifikater per enhet gjør at vi også har solid dokumentasjon som kan brukes mot GDPR krav»

IKT Agder. Foto: Mona Hauglid


Behov settes foran valg av teknologi

Siden Ellefsen startet i 2010 har mye endret seg. IKT Agders kunder stiller høyere krav til miljø og bærekraft, samt at de gjør en grundigere analyse av behov, før de går til anskaffelse av IKT-utstyr.

Papirbruken går ned, da de fleste elever har en egen enhet og flere og flere bedrifter bruker nettbrett eller PC. I de siste årene har spesielt strømbruket vært i fokus. Dette merker man både hos leverandør og kunde. Her kan Ellefsen fortelle at IKT Agder holder på å avvikle og sentralisere flere av sine datasentre, herunder avvikling av flere servere og andre komponenter. De har også virtualisert en del servere, som gjør at de igjen har færre fysiske servere og flere energieffektive servere.

Et annerledes år der teknologi har hatt stort fokus

Dette har vært et annerledes år, der teknologi har hatt stort fokus. Det har vært et økt behov for digitalt utstyr hos bedrifter med mange på hjemmekontor, men også i offentlig sektor som skoler og helseforetak.

Den økte etterspørselen fører til et større behov for teknisk hjelp og leveranser. På tross av utfordringene som følger med en pandemi, har IKT Agder klart å løse leveranseproblemer og bidratt med teknisk støtte innenfor de restriksjonene som har vært. En positiv effekt av pandemien er at han merker at den teknologiske kunnskapen til kundene har økt. Noe som gjør det lettere å yte kundestøtte digitalt. Dette krever igjen mindre reise – som er bra for miljøet og gjør at de kan jobbe mer effektivt.
FAKTA: IKT Agder

IKT Agder eies av kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt Agder fylkeskommune.
De har ansvar for ca. 43.000 brukere.
IKT Agder skal styrke eiernes kompetanse innen IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eiernes IKT-organisasjon.


Related posts