Stian Gjersvik, Production Manager CHG-MERIDIAN Skien & Kjell-Arvid Polsrød, salgsrådgiver, gjenvinning og miljø ved Ragn-Sells AS Vestfold & Telemark.
Miljø Miljø og sikkerhet

Håndtering av elektronisk avfall.

Visste du,
at batterier er den farligste brannfellen i Norge?

Kjell-Arvid Polsrød, Salgsrådgiver, gjenvinning og miljø ved Ragn-Sells AS, Telemark/Vestfold

Kjell-Arvid Polsrød er salgsrådgiver, gjenvinning og miljø hos Ragn-Sells Telemark/Vestfold.


Håndtering av elektronisk avfall

CHG-MERIDIAN Skien bruker i dag Ragn-Sells som partner til avfallshåndtering og resirkulering av utstyr. Vi jobber sammen om løsninger for å håndtere elektronisk avfall slik at det blir gjenvunnet på best mulig måte.

Vi kontaktet Kjell-Arvid Polsrød i Ragn-Sells, for å koble oss på hans ekspertise om håndtering av elektronisk avfall. 


– Jeg synes CHG-MERIDIAN i Skien har vært flinke til å finsortere fra dag én. Jeg tror andre bedrifter kan ha noe å lære av dere, oppsummerer Polsrød.

Kjell-Arvid Polsrød i Ragn-Sells

Miljø- & samfunnsengasjement

Ragn‐Sells driver med alt fra avfallshåndtering, til bi-sanering og havbruk. For Polsrød handler miljø- og gjenvinning imidlertid om langt mer enn avfallshåndtering.

– Vi er en av aktørene som har vært med på tiltak som Strandryddedagen og Hold Norge Rent fra dag én 

Kjell-Arvid Polsrød i Ragn-Sells. 

– Vi er ISO-sertifisert også for samfunnsansvar. Vi skal se på kundens behov og forespørsel og være en pådriver for å informere mottakeren om tiltak de kan gjøre i sin bedrift for å gjenbruke mest mulig, få minst mulig restavfall og på andre måter ta miljøansvar. 

Som et eksempel opplyser de kunder om programmer hvor man som betalende medlem kan bidra til å få ned C02


Ragn-Sells Containere. © Foto: Katarina S. Bråthen CHG-MERIDIAN SKIEN AS.
Ragn-Sells Containere

I Norge gjenvinner Ragn-Sells 600.000 tonn med avfall, hvert år. 

Spirer til liv
Spirer til liv

Bare hos oss i CHG-Meridian Skien, fikk 40,74 tonn nytt liv i fjor.


Mindre bil på vei

I tillegg har Ragn-Sells også et mål om mindre bil på vei, uttaler Kjell-Arvid. 

– “Vi omstrukturerer hva slags biler vi har på veien og dette er stadig i endring. Det å bytte over til mer Elbiler kommer.
Der har vi et eget konsept High-Way to EL.”

Kjell-Arvid Polsrød i Ragn-Sells. 

Mellom anleggene i Oslo går det en helelektrisk semitrailer som er den første av sitt slag. 

– Bring, KLP og Ragn-Sells har også et samarbeid som heter Elskede by, hvor posten leverer pakker, og tar med avfall tilbake, så henter vi det avfallet hos Posten, forteller Polsrød. Dermed får vi et hentepunkt istedenfor å kjøre rundt. 


CHG-MERIDIANS håndtering av elektronisk avfall

– Jeg synes CHG-MERIDIAN i Skien har vært flinke fra dag én. Dere har vært opptatt av å finsortere, spesielt datautstyr og gjør stadig tiltak for å sortere enda bredere, sier Kjell-Arvid 


– Jeg synes CHG-MERIDIAN i Skien har vært flinke fra dag én. Dere har vært opptatt av å finsortere, spesielt datautstyr og gjør stadig tiltak for å sortere enda bredere, sier Kjell-Arvid.

– Dere har vært veldig interessert i å ha en god sorteringsløsning og sammen har vi alltid hatt et problemløsningsperspektiv om hva vi kan gjøre for å gjøre det best mulig.

– Dere har lave avfallskostnader tross mange forskjellige avfallsfraksjoner. Det er veldig positivt.  Jeg tror andre bedrifter kan ha noe å lære av dere.
Med Stian i spissen har dere vært flinke på å utfordre Ragn-Sells på hvordan vi kan finne gode løsninger sammen, forteller Polsrød.


Stian Gjersvik, Production Manager CHG-MERIDIAN Skien & Kjell-Arvid Polsrød, salgsrådgiver, gjenvinning og miljø ved Ragn-Sells AS Vestfold & Telemark.

Stian Gjersvik i CHG-MERIDIAN Skien & Kjell-Arvid Polsrød i Ragn-Sells.


Valg av leverandør

– Vi har valgt Ragn-Sells som vår resirkuleringspartner ut i fra totalpakken de kan tilby sammenlignet med andre leverandører.

Stian Gjersvik, Production Manager, CHG-MERIDIAN Skien.

– Vi har valgt Ragn-Sells som vår resirkuleringspartner ut i fra totalpakken de kan tilby sammenlignet med andre leverandører. Her spiller tjenester, pris og miljøfokus en viktig rolle. Det sier Stian Gjersvik, Production Manager hos oss i CHG-MERIDIAN Skien.

– Ragn-Sells hadde den klart beste portalen for å administrere alle deres tjenester og der kan det enkelt bestilles alt av beholdere og tjenester som trengs for alle typer avfall. De har også et godt fokus på miljø og det er enkelt for oss å følge sorteringsgrad og ta ut rapporter på ønskede tall. De har også gode og konkurransedyktige priser.

– Til slutt vil jeg trekke frem Kjell-Arvid Polsrød som en viktig grunn til at vi har valgt Ragn-Sells. Han er alltid tilgjengelig for spørsmål og order raskt opp om det skulle være noen problemer eller andre ting som må ordnes opp i, fremhever Stian.


Sortering hos CHG-MERIDIAN Skien

– Vi sorterer i dag så mye som mulig av vårt avfall. Vi har satt opp beholdere for mange ulike typer avfall rundt i bedriften og følger opp at alle disse blir benyttet og skaffer nye dersom vi får behov for dette. De ansatte er også flinke til å følge opp sorteringen. Vi er opptatt av å være en grønn bedrift og har derfor godt fokus på dette, forteller Stian.

Skap for farlig avfall

– En stor forbedring vi gjorde da vi inngikk samarbeid med Ragn-Sells var hvordan vi håndterte våre litiumbatterier. Ragn-Sells kunne tilby oss et lukket metallskap med innebygget brannslukningssystem for oppbevaring av ødelagte og defekte batterier. Dette var en stor forbedring av sikkerheten for oss samtidig som vi er sikre på at disse blir behandlet på riktig måte når de blir hentet fra oss, uttaler Stian Gjersvik.

Fremtiden

– I dag er det noen avfallstyper som Ragn-Sells betaler oss for å levere til dem, forklarer Gjersvik.

– Dette er en trend jeg håper fortsetter og kommer på enda flere fraksjoner i fremtiden. Jeg mener dette kan få enda flere til å bli flinkere til å sortere og behandle avfall riktig da det også kan gi en økonomisk gevinst.

– Vi har fokus på å gjenbruke så mye IT-utstyr som mulig. Men alt lar seg ikke gjenbruke, og da er det viktig for oss å ha en miljøbevisst partner vi kan sende EE-avfall til. Vi kommer hele tiden til å utfordre vår resirkuleringspartner på dette området, samt også gode og sikre løsninger.

– Jeg har tro på at CHG-MERIDIAN sammen med Ragn-Sells kan fortsette vårt gode samarbeid i årene fremover og også utvikle og videreutvikle gode løsninger for håndtering av avfall, sier Stian Gjersvik.

Destruering av avfall

Kjell-Arvid Polsrød, Salgsrådgiver, gjenvinning og miljø ved Ragn-Sells AS, Telemark/Vestfold

Kravet til destruering av avfall er strengt

Internt hos oss i CHG-MERIDIAN Skien har vi låsbare containere hvor utstyret har kort oppbevaringstid før det sendes til destruering hos Ragn-Sells.

Kort fortalt, om noen har utstyr som de ønsker skal destrueres, så blir det destruert. 

Det som destrueres skal ikke kunne finnes igjen. Det skal kundene være trygg på.

Vi i CHG-MERIDIAN tilbyr også sertifikater som bekrefter at materialet er blitt destruert. 

Hos Ragn-Sells er det ulike sikkerhetsrutiner for makulering, der alle er på høyt nivå. Når det gjelder destruering har de ingen oppbevaring eller lagring av utstyr før det går ut. Det skal rett til destruering.

– Vi har et slusesystem, ut derfra kommer ingenting sier Kjell-Arvid fra Ragn-Sells. IT og datautstyr blir knust før det går i en ovn, mens papirdokumenter går gjennom 3-4 sluser før det går til en ovn. Kunden skal være trygg på at materialet destrueres, det er sentralt i kretsløpet. 

Den vanligste brannfellen

Kjell-Arvid Polsrød, Salgsrådgiver, gjenvinning og miljø ved Ragn-Sells AS, Telemark/Vestfold

Batterier er altså den farligste brannfellen i Norge, ifølge Polsrød.

Batterier fører heldigvis sjelden til brann i privat husholdning. Derimot skjer det oftere på anlegg for næringsavfall.

Han mener at batterier i større grad vil bli faset ut i fremtiden. Dvs. at batterier som er brannfarlig i større grad blir skiftet ut med annen teknologi. Men det kan komme til å ta lang tid. De fleste batterier blir i dag 100% gjenvunnet, derfor er det viktig at batterier oppbevares i egen beholder for farlig avfall. Da unngår man også faren for brann.

Beholderne blir deretter kjørt til vårt eget anlegg for Farlig Avfall i Moss. Batteriene går gjennom materialgjenvinning og blir til nye ting. 

– Det er farlig enkelt å gjenvinne

Kjell-Arvid Polsrød i Ragn-Sells. 

– Det er farlig enkelt å gjenvinne, sier Kjell Arvid og smiler.

– Vi tilbyr et abonnement til våre kunder. Her kan de bestille skaper som i henhold til myndighetenes anbefalinger skal tømmes minst en gang i året. Med vår løsning vet bedriften med sikkerhet at det blir tømt minst en gang i året, hvis ikke oftere. Hos dere i CHG-MERIDIAN Skien, har vi en løpende avtale og tømmer innholdet i skapet minimum 1 gang i året. 

Håndtering av EE-avfall

– For et vanlig selskap samles alt EE-avfall og sorteres på anlegget til Ragn-Sells. Hos dere i CHG-MERIDIAN Skien er dere mye flinkere til å sortere, det gjør at vi slipper sortering hos oss og får kortere vei til endestasjonen, bemerker Polsrød. 

– Stort sett blir alt av el-avfall gjenbrukt. Det som ikke deponeres blir smeltet, og laget om til noe nytt.


Visste du?
Under 1% av Ragn-Sells omsetning går til deponi.

Det understreker viktigheten av å resirkulere, gjenbruke og sortere avfall slik at det kan nyttes på annen måte.


Litt historikk om Ragn-Sells

Ragn‐Sells er et 100% familieeid miljø- og gjenvinningsselskap etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Deres historie kan dateres tilbake til slutten av 1800 tallet, og “Sellbergs häståkeri” i Stockholm. Første generasjon var Ragnar Cellberg, derav navnet Ragn-Sells. Og om vi spoler frem til 1989, etablerer Ragn-Sells sin første etablering i Norge. Nærmere bestemt i hovedstaden Oslo. Ragn-Sells er norges nest største totalleverandør av tjenester knyttet til håndtering av restprodukter og avfall. Kjernevirksomheten er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer de sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Kilde

Foto

Related posts