Verdens miljødag 2021
Miljø

Verdens miljødag 2021 – REIMAGINE. RECREATE. RESTORE.

I 2021 er det Pakistan som er vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag, 5.Juni. Vi kan ikke skru tilbake tiden, men med enkle grep kan vi bidra til en forandring. Årets tema er: “Restore our Earth” med fokus på restaurering og å bygge opp igjen ved å plante trær, bygge grønne byer, rydde elver og hav og endre matforbruket. Bli med på #GenerationRestoration ved å bruke din stemme og dele ditt engasjement på sosiale medier.

Et velfungerende økosystem for fremtiden krever endring og tilrettelegging

Mennesker er avhengig av et velfungerende økosystem for å overleve. Økosystemer er definert som samspillet mellom levende organismer som planter, dyr og mennesker – med omgivelsene. Dette inkluderer ikke bare naturen, men også menneskeskapte systemer som byer og gårdsdrift.

Over 4,7 millioner hektar skog går tapt hvert år. Dette tilsvarer en fotballbane hvert tredje sekund og er til sammen et større areal enn Danmark. Over halvparten av verdens våtmarker har forsvunnet i løpet av det siste århundre. Globale klimautslipp vokser og det naturlige habitatområdet for dyr har krympet. En slik trend er en potensiell miljøkatastrofe om vi ikke gjør noe. Vi må bygge smartere og starte med å restaurere naturen – slik at vi får et velfungerende økosystem. Dette vil igjen resultere i at flere mennesker får tilgang til mat, rent vann og jobber.

Visste du at: «Restaurering og andre naturlige løsninger kan levere en tredjedel av den begrensningen som trengs innen 2030 for å holde den globale oppvarmingen under 2o

Griscom et al., 2017; Kapos et al., 2019


#GenerationRestoration – bruk din stemme!

Å bidra trenger ikke kreve de største omveltningene, men inkluderer også de mange små handlingene alle kan ta, hver dag. Det kan være så enkelt som dyrking av trær, tilrettelegging av naturmangfold og planting i nærområdet og hagen, eller rydding av søppel der du vandrer, langs elver og kysten.

Bli med og støtt verdens miljødag sammen med tusenvis av andre mennesker og organisasjoner over hele verden. Bidra med din stemme og del dine handlinger på sosiale medier med hashtaggen, #GenerationRestoration i sosiale medier. 

Se nedenfor en liste med eksempler på handling og initiativ du kan ta:

  • Ta initiativ til rydding av en innsjø, strand, park eller annet naturområde
  • Ta handling med å plante trær eller planter i hjemmet, virksomheten, skolen eller et offentlig rom.
  • Annonsere et ambisiøst restaureringsprosjekt eller politisk initiativ, enten det er på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå – fortell verden hvilken rolle du vil spille i for å pushe dette gjennom.
  • Meld deg til frivillig arbeid for et eksisterende restaureringsarbeid
  • Gi en donasjon eller annen støtte til restaurerings- eller bevaringsinitiativer
  • Ikke kjøp produkter eller tjenester som ikke er sertifisert som bærekraftige
  • Spis mer mat som er basert på sesongmessige, bærekraftige og planterike produkter

Les om flere forslag HER


Gjør det enkelt og del ditt engasjement på sosiale medier

Ønsker du kun å vise din støtte, så har kampanjen laget ferdige bilder og forslag til tekst som du kan dele i sosiale medier. Bildene under og tekst finner du HER


Velg ett bilde og bruk hashtaggen, #GenerationRestoration, og tag @UNEP og @FAO på sosiale medier


Bærekraftige løsninger er en del av vår virksomhet i CHG-MERIDIAN

Fra vårt teknologisenter i Skien har vi stort fokus på miljø og jobber for å gjenbruke mesteparten av IT-utstyret som kommer inn til oss. For å markere verdens miljødag og årets tema skal vi ut å plukke søppel langs strender og elver. Følg oss på facebook og LinkedIn for oppdateringer og bilder av ryddeaksjonen.

Gisle Andersen, Daglig leder i CHG-MERIDIAN Skien er tydelig på at det å sette av tid til å rydde søppel en dag for å markere verdens miljødag er det minste vi kan gjøre.

Dessverre er det slik at ikke alle tar med seg søppelet sitt hjem når de er på tur i skog og mark. Mellom 70 og 80 % av det vi kaster er laget av plast. Over tid brytes dette opp i mindre biter. Vi ønsker å forhindre at dette ender opp som mikroplast og går inn i næringskjeden. Til slutt ender det opp på vårt matbord.

Gisle Andersen, Daglig leder i CHG-MERIDIAN SKIEN AS

CHG-MERIDIAN forplikter seg til å jobbe aktivt for et bærekraftig miljø

I år signerte CHG-MERIDIAN group en avtale med UN Global Compacts. Med utgangspunkt i dets ti prinsipper forplikter vi oss til å jobbe aktivt for menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljøvern og antikorrupsjon.

CHG-MERIDIAN Group har i år også kommet med en ”sustainability report”

  • Rapporten tar for seg temaer som arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter, forretningsetikk, miljø og bærekraftige anskaffelser. Den viser også fakta, tall, intervjuer og artikler som gir dypere innsikt i CHG-MERIDIAN sin forståelse av bærekraftig virksomhet og praksis.


Hele denne rapporten kan du lese HER


Kilder

www.fn.no – verdens miljødag

www.worldenvironmentday.global

#GenerationRestoration

Related posts