Miljø og sikkerhet

Sirkulær anskaffelse: “Krever en helhetstenking og evaluering av miljøpåvirkningen gjennom hele livsløpet til produktet”

Difi har nå kommet med en generell veiledning for sirkulære anskaffelser. Fremover vil Difi også komme med konkret veiledning for PC, skjermer og nettbrett. Målet er å hjelpe innkjøpsledere og innkjøpere til å stille de riktige spørsmålene, tenke alternativt og gjøre de riktige prioriteringene som fremmer en sirkulær økonomi. Dette vil igjen kunne bidra til å utfordre markedet til å tenke nytt.

De siste årene har jordas ressurser blitt brukt opp før 2/3 av året er omme. 97 prosent av verdens klimaforskere er enige i at vi står overfor menneskeskapt temperaturøkning. Uten radikale endringer vil klimaendringene eskalere.

Valgene vi tar kan enten støtte opp om en bærekraftig utvikling eller stå i veien for den.

Sirkulær økonomi betyr i hovedgrunn at vi må utnytte ressursene best mulig. Valgene vi tar kan enten støtte opp om en bærekraftig utvikling eller stå i veien for den. Vi har gått gjennom noen punkter vi mener burde ligge som kriterier når Difi kommer ut med sin konkrete veiledning for anskaffelse av IT-utstyr:


1. Tenk alternativer

Det er viktig å sette seg inn i hva det faktiske behovet er. Undersøke om det finnes alternative løsninger for å dekke behovet som vil være mer miljøvennlig. Eksempel på spørsmål en kan stille:

Hva har vi i dag, kan dette brukes andre steder eller kan vi sende det til et avhendingsfirma og få betalt for det? Trenger du egentlig å anskaffe så mange PCer, skjermer og telefoner? Kan noe deles på forskjellige avdelinger? Trenger alle nytt eller kan noe gjenbrukes? Hva med å kjøpe brukt istedenfor nytt?

 

2. Velg holdbare produkter

En sirkulær økonomi starter helt i begynnelsen av et produkts liv. Både designfasen og produksjonsprosessen har innvirkning på ressursbruk, gjenbruk og gjenvinning. Dessverre ser vi en trend i dag at mange bærbare PC-er og mobiltelefoner består i økende grad av komponenter som det er vanskelige eller umulig å bytte ut. For å få til stadig tynnere og minimalistiske modeller velger produsentene for eksempel at innmaten loddes til hovedkort, slik at verken minne eller lagringsplass kan byttes ut. Det er også svært vanlig at produktene limes sammen, istedenfor bruken av skruer, som gjør reparasjon til en svært vanskelig og dyr prosess.

EU vil ha slutt på produkter der viktige komponenter sitter fast i produktet og som ikke kan repareres. Undersøkelser viser at et stort flertall heller ville ha fikset produktene sine enn å skifte dem ut, men ofte ikke har noe valg på grunn av reparasjonskostnadene. 

Ved å velge produkter som er mer holdbare, enklere å reparere og oppdatere vil også gjøre det enklere i gjenvinningfasen, det vil da være mer effektivt å hente ut verdifullt gjenvinnbart materiale og komponenter. Generelt vil det hjelpe til med å ta vare på dyrebare ressurser, fornybare og ikke fornybare.

 

3. Sett krav til leverandør

Sett krav til leverandørens rutiner og miljøvennlige løsninger for emballasje, reparasjoner, oppgraderinger og returordninger.

  • Kan for eksempel emballasjen gjenbrukes eller gjenvinnes?
  • Et annet eksempel er å stille krav (og be om dokumentasjon) på hvor mye av utstyret som ble gjenbrukt og hvor mye som gikk til gjenvinning.
 


KONTAKT OSS

Vi i CHG-MERIDIAN Skien har vært en viktig støttespiller overfor Difi når det gjelder utviklingen av bærekraftige anskaffelser. Vi hjelper også deg med gode råd i denne forbindelse. Helt gratis og helt uforpliktende. Ta kontakt med oss så tar vi en diskusjon om prinsippene. Vi spiller på lag med miljøet. Gjør du?


>> Til kontaktinformasjon

 

 

Kilder:

 

Related posts