Datasletting Sikkerhet

Personvern til salgs: Fant data på 42 prosent av brukte harddisker som ble solgt på nett.

Blancco hadde en undersøkelse i våres hvor de sammen med Ontrack datagjenopprettingstjenester avslørte at 42 prosent av brukte SSD- og harddisker kjøpt fra eBay hadde gjenværende data. Selgerne lovet at disse enhetene var slettet, men likevel fant de både personnummer, e-postarkiver, forretnings- og studentdata og mer på enhetene.

For virksomheter kan dette bli kostbart. Tenk hvilken potensiell skade harddisker med gjenværende bedriftsdata kan utgjøre hvis det havner i feil hender?


Sletteprogrammet til Blancco var 100% effektiv i alle tilfeller

CHG-MERIDIAN benytter verktøy fra Blancco når vi sletter enheter som vi får inn til vårt Teknologi og Service senter i Skien. Disse verktøyene er sertifisert av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for sikker sletting av data. Da Blancco’s overskrivningsmetode, inkludert slettemetoden for SSD, ble benyttet i teststudien, var den 100% effektiv i alle tilfeller. Dette resulterte i at ingen data var mulig å gjenfinne på diskene. CHG-MERIDIAN forstår effektiviteten av datasletting og overskrivingsmetoder som gjør at vi kan gi råd når det kommer til å beskytte personvernet, kunder og ansatte, så vel som din bedrifts forretningsomdømme når data skal saneres. Hvis du er i tvil – spør oss om råd.

Nedenfor har du en sjekkliste over hva du skal gjøre før du skal kvitte deg med enheter som inneholder data:

  • Undersøk verdien på utstyret og den lagrede data.
  • Sikkerhetskopiere viktige data til en annen stasjon eller enhet
  • Bruk en profesjonell partner eller sertifisert programvare for sletting av data.
    • Sjekk at programvaren kan utføre riktig slettemetode med tanke på type disk som skal slettes.
    • Programvaren kan dokumentere at dataene er slettet for eksempel via et slettesertifikat.
  • Hvis du trenger bevis på at den metoden du har valgt er effektiv, lag rutiner der et datagjenoppretting firma tar tilfeldige prøver av jobben som er gjort.


Hvis du vil vite mer, kan du laste ned den fullstendige rapporten fra forskningsstudien eller registrere deg på Blancco’s on-demand webinar.Rapport: “Privacy for Sale: Data Security Risks in the Second-Hand IT Asset Marketplace”

Webinar: “Is Your Privacy for Sale? Second-Hand IT Assets Put Individuals & Businesses at Risk,” Related posts