Miljø og sikkerhet

#BeatAirPollution – World Environment Day 2019

Verdens miljødag nærmer seg med stormskritt. Og som den miljøbedriften vi er ønsker vi selvsagt å få dagen fram i lyset. For det er ikke bare et interessant tema, men det er også svært viktig, og jo flere som engasjerer seg jo bedre!

Verdens miljødag er FNs dag for å oppmuntre jordens befolkning på deres bevissthet og handlinger for å beskytte miljøet vårt. Dagen, som ble påbegynt i 1794, har vokst til å bli en global plattform som nå er kjent i over 100 land.
Fremfor alt er verdensmiljødagen ‘’folkets dag’’ for å gjøre noe for å ta vare på jorden. ‘’Noe’’ kan både være lokalt, nasjonalt eller globalt. Det kan altså være én enkelt handling, eller involvere større mengder. Alle er frie til å selv velge hva de ønsker å bidra med. Og husk, alt spiller en rolle!

Hver miljødag er organisert rundt et tema som trekker oppmerksomheten mot et spesielt miljøhensyn vi må gjøre noe med. Årets tema er luftforurensning.
Hver miljødag har også et forskjellig vertsland hvor de offisielle feiringene finner sted. Fokuset på vertslandet bidrar til å markere miljøutfordringene det står overfor, og støtter verdensomspennende tiltak for å takle dem.

Air pollution
Foto: Pixabay

Årets vertsland er Kina
Landet er den mest folkerike nasjonen i verden. 1,39 milliarder mennesker, med tilhørighet i 56 etniske grupper. Kina er en av verdens eldste og mest innflytelsesrike sivilisasjoner.
Forurenset luft har vært et problem i de kinesiske storbyene i mange år. Noe som har vært en bivirkning av landets raske økonomiske utvikling.
Men i 2018 falt gjennomsnittsnivået av ultrafine svevestøvpartikler 9,3 prosent. Kina har de siste årene jobbet for å forbedre luftkvaliteten i de store byene, og de kan se at flere av tiltakene som har blitt gjort har vært til hjelp. Selv om nivået fortsatt er høyere enn WHOs anbefalte maksnivå.

Forskjellige typer luftforurensning


Mer enn 3 milliarder mennesker bruker fast brensel og åpne flammer for oppvarming og matlaging. 86% av landene i verden praktiserer åpen forbrenning av landbruks- og/eller kommunalt avfall. Så at luftkvaliteten er såpass dårlig mange steder i verden er kanskje ikke så rart når man tar alt i betraktning.

Visste du?
I Norge er vi ikke like berørt av temaet som mange andre land er, så vi er kanskje ikke klar over hvor ille det faktisk er rundt om i verden? Dårlig luftkvalitet er, dessverre, hverdagen for utrolig mange mennesker, og enkelte steder er det faktisk så ille at flere dør i lav alder.

– 91% av verdens befolkning bor på steder hvor luftkvaliteten faller under WHOs grenser for hva som er sunt.
– 90 av 193 land har ikke kjøretøysutslipp standarder.
– Hvert år dør 6,5 millioner mennesker for tidlig på grunn av dårlig luftkvalitet. 3,8 millioner dødsfall er tilskrevet innendørs forurensing fra matlaging, for det meste i land med lav- og middels inntekt.
– 9 av 10 puster inn forurenset luft daglig.
– Kun 12% av byene har luftkvalitetstiltak som oppfyller WHO-standarden.

Tall hentet fra www.unenvironment.org/

Related posts