Miljø og sikkerhet

Gjenvinning for framtiden – Global Recycling Day 2019

Denne dagen ble opprettet for å feire den viktigheten resirkulering spiller for å bevare de primære ressursene våre. Ressurser som vann, luft, olje, kull, naturgass og mineraler kan bli en mankovare med tiden. Dagen er med på å fremheve behovet for å vurdere resirkulerbare materialer som en ressurs, i stedet for å se på det som avfall.

Bilderesultat for Global Recycling Day 2019

Årets tema er gjenvinning for framtiden, med sterkt fokus på innovasjon og ungdom, og å bygge et globalt perspektiv for resirkulering. Her ønsker man altså å øke bevisstheten om de viktige skrittene verden må ta for å resirkulere på en mer effektiv måte, og til god nytte for planeten.
På denne dagen vil fokuset være på å forene verdens holdninger til gjenvinning. Her er det også flere tiltak vi som enkeltmennesker kan gjøre, bare det å gjenvinne dine gamle mobiler og datamaskiner er med på å spille en rolle.

Vi i CHG-MERIDIAN Skien bidrar ved å gjenvinne alle produkter som ikke kan brukes videre. Dersom vi tar utgangspunkt i antall bærbare, stasjonære, skjermer og mobiler/tablets som vi mottok i 2018, utgjorde dette 30 383 enheter totalt. Av disse ble 10 010 enheter sendt til gjenvinning.
Her kan vi også nevne at de resterende 20 373 enhetene fikk et nytt liv via gjenbruk.

Menneskene bak denne dagen har et sterkt ønske om å få flere unge til å engasjere seg i temaet, siden dette er en viktig del for å sikre en lysere framtid for planeten.
Innovasjon er viktig om vi skal forbedre resirkuleringsprosessene i framtiden, og det er akkurat dette man ønsker å sette fokus på denne dagen.

Global Recycling Foundation (GRF)

Ble stiftet i Oktober 2018, av byrået for internasjonal gjenvinning (BIR).
Denne organisasjonen støtter fremming av resirkulering, og resirkuleringsindustrien verden over, for å vise frem sin viktige rolle for å bevare planetens fremtid. Deres oppdrag er å finansiere utdannings- og bevissthetsprogrammer og innovasjons initiativer som fokuserer på bærekraftig, og inkluderende, utvikling av resirkulering over hele verden.

Organisasjonens rolle er i grunn å vise verden at gjenvinning er en samlet innsats, som er svært avgjørende for planetens fremtid. Det er derfor viktig at vi alle bidrar litt der vi kan.

Bilderesultat for ranjit baxi
Ranjit Baxi
Foto: euwid-recycling

Presidenten for BIR, Ranjit Baxi, diskuterte viktigheten av å fokusere på framtiden og uttalte blant annet dette:
“Det er alt for lett å ta verdens naturressurser for gitt, men det vil til slutt gå tomt. Det er viktig at folk over hele verden tenker ressurser, framfor avfall. Men vi trenger en løsning for å gjøre dette enklere enn det er i dag.”…

… “For å virkelig utnytte resirkuleringspotensialet må vi gå sammen for å finne de mest innovative løsningene, og sikre at vi bruker disse til å engasjere unge mennesker verden over. Dagens ungdom er vår framtid, og vi må sørge for at de utvikler en “ressurser – ikke søppel”-tankemåte for å kunne se fram til en bærekraftig fremtid. Global Recycling Day 2019 vil hjelpe til med å oppnå dette ved å vise bevissthet, ha gnistrende debatter og bidra til å utvikle nye løsninger som sikrer at alle i verden mener at ressursene ikke skal kastes bort, men gjenvinnes”

Deres mål

For å sikre at resirkulering blir en hjertesak for planetens skyld har GRF ni hovedmål:

  1. Å være med å støtte, og feire, Global Recycling Day 18. mars hvert år.
  2. Å fremme viktigheten av å prioritere den syvende ressursen.
  3. Fremme nødvendigheten av resirkulering over hele verden, støtte og dele beste praksis og innovasjon.
  4. Beskytte biologisk mangfold.
  5. Forplikte seg til å fremme økoansvar og sirkulær økonomi.
  6. Oppmuntre til ansvarlige, bærekraftige og inkluderende miljøhandlinger for å dra nytte av økologisk utvikling.
  7. Støtte statiske-, økonomiske- og sosiale studier innen gjenvinning.
  8. Støtte forskning og innovasjon innen gjenvinning.
  9. Støtte opplæringsprogrammer, universiteter og vitenskapelig forskning innen gjenvinning.

Hovedmålet her er altså å fokusere på innovasjon, utdanning, fremgang og handling.

Foto: recycling-magazine

Resirkulering er viktig

Resirkulering er viktig, og blir bare enda viktigere om noen år. Det er derfor en fordel om vi kan begynne å tenke mer over dette i hverdagen. Ikke kast elektriske produkter som fint kan brukes videre, for eksempel kan noen andre få en stor nytte av din gamle laptop eller stasjonære PC. Og dersom du ender opp med å kaste det, gjør det på en miljøvennlig måte. Pass på at det blir resirkulert slik at man kan gjenbruke de ressursene som finnes i produktet.

Spørsmål om kjøp/salg av brukt IT-utstyr, resirkulering etc.? Kontakt oss på sales.skien@chg-meridian.com

Related posts