Datasletting

Sikker datasletting

I dagens samfunn lagrer vi mye informasjon elektronisk. Det er derfor viktig å ha gode rutiner på hvordan dataene på de forskjellige lagringsmedier skal håndteres når utstyret skal byttes ut. Sensitiv data på avveie kan få store konsekvenser. Ved sikker håndtering, og sletting med godkjente metoder, kan du være sikker på at dine data ikke havner på avveie.

Med ny personvernforordning (GDPR), vil det å ha gode rutiner knyttet til sensitiv informasjon bli viktigere enn noen gang.
Det kan være en utfordring å ha kontroll over hvem som bruker hva, og hvor lenge hver enkelt elektronisk enhet skal være i bruk før vi skaffer noe nytt.
• Hvordan skaper medarbeiderne dine informasjon?
• Hvor blir informasjonen skapt?
• Hva gjør de med denne informasjonen underveis?
• Hvor lagres den, og på hvilke medier?
Har dere gode rutiner for datalagring og jevnlige oppryddinger, blir også jobben med datasletting lettere.

Hva kan slettes og hvordan gjøres det

Det er ikke tilstrekkelig å tømme “papirkurven” på PCen, formatere lagringsmediet eller factory resette telefonene. Data kan fremdeles være tilgjengelig for personer med den rette kompetansen. Man kan selvsagt fysisk ødelegge mediet, men selv dette gir ingen garanti dersom ikke mediet blir ødelagt på riktig måte.

Fra vårt teknologi- og servicesenter i Skien har vi mulighet til å slette alt av lagringsmedier fra stasjonære eller bærbare datamaskiner, telefoner, nettbrett, servere, minnepenner etc. Vi gir slettebevis på hvert enkelt produkt, som gjør at du som kunde har full kontroll på at alle dine data er slettet. Vi bruker kun metoder som er godkjent av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til sikker datasletting.

Verktøyene vi bruker kan i hovedsak deles inn i tre metoder:

Sletting via programvare
Vi bruker Blancco Drive Erasure sitt sletteverktøy. Programmet overskriver all informasjon på lagringsmediet. Dette er vår foretrukne metode fordi utstyret kan brukes om igjen, noe som gjør det mer miljøvennlig.

Sletting ved avmagnetisering
Degausseren vår vil effektivt slette data ved at lagringsmediet blir utsatt for et enormt sterkt magnetfelt som ødelegger all lageret informasjon på mediet. Denne metoden bruker vi kun dersom harddisken eller mediet er ødelagt. Etter degaussing vil ikke lagringsmediet lenger kunne brukes og det blir sendt videre til gjenvinning.

Sletting ved makulering
Lagringsmediene sorteres og destrueres ved at de går gjennom en makuleringsmaskin som deler opp/kverner materialet. En stor andel av materialet som blir sortert og kvernet, blir gjenbrukt som råvarer i nye produkter. Dette er en metode som brukes ved lagringsmedier som ikke kan slettes via programvare eller avmagnetisering, som for eksempel SSD-disker, minnekort, SIM-kort, minnepenner eller kretskort som inneholder en lagringsenhet.

Hvor mye koster det?

Kostnaden for sikker datasletting varier fra type utstyr og metode. Har dere en 3 år gammel PC vil utstyrets restverdi overstige kostnadene ved sletting, og du som kunde vil sitte igjen med penger.
Vi tror den mest interessante vinklingen er:
• Hva koster det å ikke velge sikker datasletting?

Kontakt oss for et prisestimat.

Related posts